Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Determining the presence of risk factors of work and the working environment.
Written by (author): Ing. Oldřich Toláš
Department: Expert Engineering Department (ILE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Opponent:Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zjišťování přítomnosti rizikových faktorů práce a pracovního prostředí
Summary:Závěrečná práce je zaměřena na rizikové faktory vyskytující se v pracovním prostředí. Teoretická část diplomové práce definuje, co je riziko a rizikové faktory práce – jak se hodnotí, měří a jak jsou zaměstnanci vůči nim chráněni legislativou. V praktické části závěrečné práce jsou popsána měření, především kvality ovzduší, v pracovním prostředí příslušníků Celní správy ČR.
Key words:pracovní prostředí, měřící přístroje, kvalita ovzduší, Riziko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Zach, Ph.D..