Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Utilization of process FMEA when introducing the product into serial production in the automotive industry
Written by (author): Ing. Pavel Černý
Department: Expert Engineering Department (ILE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití procesní FMEA při zavedení výrobku do sériové výroby v automobilovém průmyslu
Summary:Předmětem diplomové práce je využití procesní FMEA při zavedení výrobku do sériové výroby v automobilovém průmyslu. V teoretické části jsou podrobně rozpracovány jednotlivé druhy metody. Déle jsou zde popsány nejdůležitější dokumenty pro zavedení výrobku do sériové výroby. Praktická část se zaměřuje na zpracování kompletní dokumentace pro výrobek, který je určený pro sériovou výrobu. Data pro jednotlivé pracovní operace jsou použita pro zpracování formuláře FMEA a jsou určena nápravné opatření v těchto formulářích pro snížení nekvality ve výrobním procesu.
Key words:Řízení jakosti, Procesní operace, FMEA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Zach, Ph.D..