Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Working environment and safety of work at protected workplace in EMIT-CZ social company s. r. o
Written by (author): Ing. et Ing. Ondřej Klíma
Department: Expert Engineering Department (ILE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Pracovní prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě ve firmě EMIT-CZ, s. r. o.
Summary:Diplomová práce nazvaná „Pracovní prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě ve firmě EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o., pojednává o problematice zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. Veledůležitou součástí podnikání na chráněném trhu práce je dodržování zákona o zaměstnanost číslo 435/2004 Sb. Z toho důvodu je v teoretické a následně v praktické části práce analýza a ověření tohoto zákona a je poukázáno na paragrafy, které společnost musí dodržovat, jestliže na takovém trhu práce chce úspěšně realizovat svůj podnikatelský záměr. Takový zaměstnavatel poskytuje pracovní poměr převážně osobám se zdravotním postižením. Důležité v této problematice je dodržování zásad vhodného chování, specifický přístup k zaměstnancům se zdravotním postižením a bezpečnost práce s ohledem na rizika. Nedílnou součástí takového přístupu je vytvoření a udržení vhodného pracovního prostředí pro takové zaměstnance. Šestá kapitola je zajímavým ověřením nejzákladnějších informací o těchto zaměstnavatelích, a to přímo v rámci diskuze se zaměstnanci podniku.
Key words:osoba se zdravotním postižením (OZP) , zaměstnavatel na chráněném trhu práce, chráněný trh práce, legislativa, riziko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Zach, Ph.D..