Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of project management during the construction of the restaurant Potrefená husa
Written by (author): Ing. Jiří Daněk
Department: Expert Engineering Department (ILE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Opponent:Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Aplikace projektového řízení při výstavbě restaurace Potrefená husa
Summary:Diplomová práce zpracovává problematiku projektového řízení. Pojednává o základních pojmech, teoretických poznatcích, metodách a nástrojích projektového řízení. Tyto poznatky aplikuje při výstavbě restaurace v praktické části práce, kde se především zabývá cílem projektu, WBS strukturou, maticí odpovědnosti, časovým a finančním plánem projektu. Dále identifikuje rizika ovlivňující výstavbu a provoz restauračního zařízení. Následně uvádí navrhované opatřením k eliminaci těchto rizik.
Key words:Projekt, Trojimperativ, WBS, Plánovaní, Řízení, Riziko, Restaurace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Zach, Ph.D..