Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of Project Management Methods in Construction of the Boskovice railway track
Written by (author): Ing. Ondřej Müller
Department: Expert Engineering Department (ILE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Opponent:Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití metod projektové řízení při výstavbě Boskovické spojky
Summary:Cílem diplomové práce "Využití metod projektového řízení při výstavbě boskovické spojky" je vysvětlení teoretických poznatků, legislativy a základních pojmů, které se týkají problematiky projektového řízení. práce zpracovává přehled nástrojů projektového řízení v oblasti železničního stavitelství. Dále práce nastiňuje základní údaje o státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o výstavbě trati Boskovická spojka z pohledu projektového řízení.
Key words:Projekt, Fáze projektu, WBS, Projektové řízení, Matice odpovědnosti, Harmonogram, Železniční stavitelství, Železnični trať

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Zach, Ph.D..