Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quality management in the production cycle in accordance with the company's quality policy
Written by (author): Ing. Martina Mrtvá
Department: Expert Engineering Department (ILE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Summary:Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení jakosti ve vybraném oddě-lení společnosti Meopta-optika s.r.o. Jejím úkolem je uvést čtenáře do obrazu v této problematice a v praktické části najít případné nedostatky v této oblasti a navrhnout opatření na jejich eliminaci. Závěrem popsat, případně i vyčíslit nákla-dy spojené s implementací navrhovaného nápravného opatření.
Key words:kvalita, nástroje řízení jakosti, management jakosti, výrobní proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Zach, Ph.D..