Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Usage of methods management risk in practice - loss adjuster
Written by (author): Bc. Zuzana Štěrbová
Department: Expert Engineering Department (ILE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Opponent:Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití metod řízení rizik v praxi – likvidátora pojistných události
Summary:Předmětem této bakalářské práce je popsat využití metod analýzy rizik pro činnost likvidátora pojistných událostí. Metody jsou vybrány podle důležitosti ke snižování rizik, které souvisí s výkonem činnosti likvidátora pojistných událostí. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které se vztahují k problematice řízení rizik. Dále klasifikuje rizika dle specifických hledisek a rozebírá jednotlivé fáze řízení rizik. Následuje výčet metod analýzy rizik a jejich popis. Závěrem této části je vysvětlena terminologie související s činností likvidátora pojistných událostí a popis jednotlivých fází likvidace pojistných událostí. Úvodem praktické části jsou definována rizika, která mohou vzniknout při výkonu činnosti likvidátora, konkrétně se rizika vztahují na likvidaci osobních automobilů. Dále jsou zvolené metody analýzy rizik použity na modelovém příkladu. Závěrem praktické části jsou tyto dvě zvolené metody porovnány.
Key words:riziko, řízení rizik, metody analýzy rizik, likvidátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Zach, Ph.D..