Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
Head of department - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Romana Bajerová
Optimalizace řízení kvality výrobní linky v souladu s jakostní politikou firmy
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Beneš
Problematika životního a neživotního pojištění v neziskové organizaci
May 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Černý
Využití procesní FMEA při zavedení výrobku do sériové výroby v automobilovém průmyslu
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Daněk
Aplikace projektového řízení při výstavbě restaurace Potrefená husa
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dagmar Danielowitzová
Možnosti investování na komoditním trhu v komparaci s tradičním investováním
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Fenclová
Komplexní řízení kvality se zaměřením na vstupní kontrolu materiálu
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kamila Fialová
Oceňování motorových vozidel využívaných v zemědělském podniku
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Gondášová
Procesní problémy ve vývoji produktu v automobilovém průmyslu
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Hanáková
Analýza českého pojistného trhu – zaměření na pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Christek
Zavedení penzijní reformy do stávajícího penzijního systému v ČR
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Chumchal
Využití příručních měřících přístrojů ve vztahu k pracovnímu prostředí v kovovýrobě
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Kedroňová
Optimalizace projektového řízení ve společnosti ABB s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Ondřej Klíma
Pracovní prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě ve firmě EMIT-CZ, s. r. o.
December 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Tomáš Knop
Podnikatelský záměr pro vytvoření nové servisní pobočky se zaměřením na zemědělskou techniku
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Antonín Kobliška
Porovnání termokamer s určením nejistot měření
December 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Komínek
Ocenění vybrané nemovitosti
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniel Korityák
Paralelní vývoj pojistného trhu nemovitostí a vývoj cen nemovitostí
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Korolkov
Návrh na zlepšení procesů ve vývojové zkušebně
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Simona Kovaľová
Hodnocení technického stavu strojů a strojního zařízení
May 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Krym
Oceňování souboru výpočetní techniky ve vybrané stavební společnosti
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavel Kryštůfek
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v územním samosprávném celku
May 2020Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Kubcová
Revitalizace výrobní haly s využitím dotačních prostředků z fondů EU
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavla Minaříková
Živelné pohromy a dopad na nemovité věci
May 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Mrtvá
Řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Müller
Využití metod projektové řízení při výstavbě Boskovické spojky
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Mužný
Metody řízení rizik v automobilovém odvětví
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petr Oulehla
Optimální využití strojů a výrobních prostředků
May 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Řiháček
Oceňování nemovitosti za účelem prodeje – dvougenerační rodinný dům
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jaroslav Řiháček
Optimální využití strojů a strojního zařízení ve výrobě
May 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Miroslava Sáblíková
Oceňování motorového osobního vozidla ŠKODA SUPERB 2,0 TDI
May 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dagmar Slavíková
Potencionální energetické úspory ve společnosti Vichr, s. r. o.
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Sýkora
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Šmerda, DiS.
Pojištění odpovědnosti za výrobek
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Štěrbová
Využití metod řízení rizik v praxi – likvidátora pojistných události
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Oldřich Toláš
Elektronický mýtný systém v ČR u vozidel nad 3,5 t
May 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oldřich Toláš
Zjišťování přítomnosti rizikových faktorů práce a pracovního prostředí
December 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Jan Toráč
Oceňovanie nehnuteľnosti - viacgeneračného domu na vidieku
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Vaňurová
Vývoj ISO 9001 a proces zavádění, udržování
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Diana Vavřinová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výrobním podniku
May 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Zehnalová
Ocenění bytové jednoty 2+1 ve městě Vyškově pomocí porovnání administrativní a tržní hodnoty
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress