Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identifikační číslo: 55980
Univerzitní e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Kontakty
     
          Publikace
     
          Další informace
     
Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAVLÍK, I. -- BARTOŠ, M. -- GERŠL, M. -- ULMANN, V. -- ŠTEFKA, L. -- TŮMA, A. Zdravotně významné mykobakterie v krasovém prostředí. In Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019, s. 130--134. ISBN 978-80-87857-34-2.

Originální název:
Zdravotně významné mykobakterie v krasovém prostředí
Anglický název:
Autor:
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Milan Bartoš
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Vít Ulmann
Leoš Štefka
RNDr. Antonín Tůma
Pracoviště:
Ústav teritoriálních studií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Speleofórum 2019
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
130
Do strany:
134
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Při pobytu v jeskynním prostředí jsou osoby vystaveny expozici mnoha druhů bakterií (Pavlík 2016). V předchozích třech letech probíhal v krasovém prostředí výzkum zaměřený na bakterie rodu Mycobacterium v rámci projektu, o jehož zaměření a cílech bylo informováno dříve (Pavlík a kol. 2016). Název Mycobacterium pochází z kombinace slov mycos (řecký houby) a latinského slova bacterium (označení pro bakterie). Při izolaci prvního druhu tohoto rodu v roce 1882, kterým byl původce lidské tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis), byl na povrchu kultivačního média pozorován nárůst podobný plísni. Až při mikroskopickém vy-šetření objevitel prof. Robert Koch pozoroval tyčinkovité bakterie. Mikroskopicky tedy bylo prokázáno, že v blance na povrchu media rostly tyčinkovité bakterie, nikoliv houby či plísně, které mají zcela jiné tvary (Kazda et al. 2009). V současné době je známo v tomto rodu téměř 200 druhů, které je možné rozdělit do tří skupin podle jejich zdravotního významu pro člověka (Kazda et al. 2009). První největší skupinu tvoří environmentálně saprofytické mykobakterie, které rozkládají dostupnou organickou hmotu v různých složkách prostředí. K menší, druhé skupině, patří tzv. potenciálně patogenní mykobakterie. Ty se běžně vyskytují v prostředí, především v půdě, v sedimentech povrchových vod a v prachu. Voda je jejich hlavním transportním médiem. Prostřednictvím vody se šíří v prostředí včetně jeskyní (Kazda et al. 2009; Pavlík et al. 2018). Některé druhy z této skupiny mohou být pro člověka nebezpečné především v kombinaci s oslabením jeho imunitního systému. Způsobují infekci plic, jater, kůže, kloubů a jiných tkání (foto 1). Třetí skupina je představována druhy mykobakterií (M. tuberculosis, M. bovis, M. microti aj.), které způsobují tuberkulózu u lidí a savců (Ulmann a kol. 2018). Cílem této práce je informovat speleologickou veřejnost o zdravotních rizicích, která mohou být způsobena některými druhy mykobakterií, které byly v různých složkách krasového prostředí v rámci našich studií prokázány.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.05.2019 12:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019. ISBN 978-80-87857-34-2.

Originální název: Speleofórum 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-87857-34-2
Nakladatel:
Česká speleologická společnost
Místo vydání: Praha
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.05.2019 12:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu. 2019, Sloup.

Originální název:
Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Sloup
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.05.2019 12:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -