Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 55980
Univerzitný e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

     
Výučba     
Projekty
     
     
Životopis     Orgány
     
Ďalšie informácie
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREFM. GeršlSmluvní výzkum
garant
22.06.2018
16.11.2018
2
 Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasySmluvní výzkumgarant
01.09.2014
31.05.2015
3
 Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd
Smluvní výzkumgarant09.07.201414.11.2014
4
 Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynuSmluvní výzkumgarant
23.06.2016
18.11.2016
5
 Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
Smluvní výzkumgarant
03.07.2015
20.11.2015
6
 Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
M. Geršl
IGA
garant
01.01.2016
04.12.2016
7
 Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálůM. GeršlSmluvní výzkum
garant
07.05.2014
31.12.2014
8 Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původuM. Geršl
Smluvní výzkum
garant
13.03.201717.11.2017
9
 Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území
M. GeršlSmluvní výzkumgarant31.07.201510.12.2015
10
 Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa
Smluvní výzkum
garant
11.11.2014
31.12.2014
11
 Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.M. Geršl
Smluvní výzkum
garant
19.08.201330.05.2014
12 Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesechM. Geršl
Smluvní výzkum
garant
16.01.2017
01.12.2017
13
 Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu
Smluvní výzkum
garant
09.07.201414.11.2014
14 Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanicM. Geršl
Smluvní výzkum
garant
03.07.2015
20.11.2015
15
 Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynů
Smluvní výzkum
garant
13.11.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený