Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects     Publications     
Curriculum vitae
     
Bodies     Further information
     
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
1Smluvní výzkum
supervisor
06/22/2018
11/16/2018
2
 Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy
Smluvní výzkum
supervisor
09/01/2014
05/31/2015
3
 Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material
Smluvní výzkum
supervisor
03/13/2017
11/17/2017
4 Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogasM. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor
06/23/2016
11/18/2016
5
 Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd
Smluvní výzkum
supervisor
07/09/2014
11/14/2014
6
 Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
M. GeršlSmluvní výzkumsupervisor
07/03/2015
11/20/2015
7 Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených datM. GeršlIGAsupervisor
01/01/2016
12/04/2016
8
 Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů
Smluvní výzkum
supervisor05/07/2014
12/31/2014
9
 Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských územíSmluvní výzkum
supervisor
07/31/2015
12/10/2015
10M. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor
01/16/2017
12/01/2017
11 Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železaSmluvní výzkum
supervisor
11/11/201412/31/2014
12
 Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.
Smluvní výzkumsupervisor08/19/201305/30/2014
13
 Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynuSmluvní výzkumsupervisor
07/09/2014
11/14/2014
14
 Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic
Smluvní výzkumsupervisor
07/03/2015
11/20/2015
15Smluvní výzkum
supervisor
11/13/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected