Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identifikační číslo: 55980
Univerzitní e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 

Kontakty
     
     
Projekty     Publikace     
Životopis     
     
          

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1M. Geršl
Smluvní výzkum
garant22.06.201816.11.2018
2 Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasyM. Geršl
Smluvní výzkum
garant
01.09.2014
31.05.2015
3
 Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd
M. Geršl
Smluvní výzkum
garant
09.07.2014
14.11.2014
4
Smluvní výzkumgarant23.06.201618.11.2016
5
 Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
Smluvní výzkum
garant
03.07.2015
20.11.2015
6
 Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
IGA
garant
01.01.2016
04.12.2016
7
 Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů
Smluvní výzkum
garant
07.05.2014
31.12.2014
8 Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původuSmluvní výzkumgarant13.03.201717.11.2017
9
 Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území
Smluvní výzkum
garant31.07.2015
10.12.2015
10
 Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železaM. Geršl
Smluvní výzkum
garant11.11.2014
31.12.2014
11
 Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.
Smluvní výzkumgarant
19.08.2013
30.05.2014
12
M. Geršl
Smluvní výzkum
garant
16.01.201701.12.2017
13Smluvní výzkumgarant
09.07.2014
14.11.2014
14
 Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic
M. Geršl
Smluvní výzkum
garant
03.07.201520.11.2015
15 Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynůM. Geršl
Smluvní výzkum
garant
13.11.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený