Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)

     
     
Projects
          
Curriculum vitae
     
     
     
     

Limit to:year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
SupervisorType
Official roles
Since
Until
1
M. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor06/22/201811/16/2018
2 Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy
Smluvní výzkum
supervisor
09/01/201405/31/2015
3
M. GeršlSmluvní výzkum
supervisor
03/13/201711/17/2017
4 Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogas
Smluvní výzkum
supervisor
06/23/2016
11/18/2016
5 Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd
Smluvní výzkum
supervisor
07/09/2014
11/14/2014
6 Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
Smluvní výzkum
supervisor
07/03/2015
11/20/2015
7 Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
IGA
supervisor01/01/2016
12/04/2016
8 Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálůSmluvní výzkum
supervisor
05/07/2014
12/31/2014
9 Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských územíSmluvní výzkum
supervisor
07/31/2015
12/10/2015
10
 Testing the efficacy of metallic iron nanoparticles and their carbon matrix composites in biological processesM. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor01/16/201712/01/2017
11
 Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa
Smluvní výzkum
supervisor
11/11/2014
12/31/2014
12
 Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.
Smluvní výzkumsupervisor08/19/2013
05/30/2014
13
Smluvní výzkum
supervisor
07/09/2014
11/14/2014
14 Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanicM. GeršlSmluvní výzkum
supervisor
07/03/2015
11/20/2015
15Smluvní výzkum
supervisor
11/13/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:cancelleddefended
excluded
not defended
rejected