Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREFM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor06/22/201811/16/2018
2 Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasyM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor09/01/201405/31/2015
3 Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected materialM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor03/13/201711/17/2017
4 Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogasM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor06/23/201611/18/2016
5 Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půdM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/09/201411/14/2014
6 Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicíchM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/03/201511/20/2015
7 Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených datM. GeršlIGAsupervisor01/01/201612/04/2016
8 Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálůM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor05/07/201412/31/2014
9 Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských územíM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/31/201512/10/2015
10 Testing the efficacy of metallic iron nanoparticles and their carbon matrix composites in biological processesM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor01/16/201712/01/2017
11 Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železaM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor11/11/201412/31/2014
12 Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.M. GeršlSmluvní výzkumsupervisor08/19/201305/30/2014
13 Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynuM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/09/201411/14/2014
14 Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanicM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/03/201511/20/2015
15 Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynůM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor11/13/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected