Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasyM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor09/01/201405/31/2015
2 Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půdM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/09/201411/14/2014
3 Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicíchM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/03/201511/20/2015
4 Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálůM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor05/07/201412/31/2014
5 Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských územíM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/31/201512/10/2015
6 Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železaM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor11/11/201412/31/2014
7 Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.M. GeršlSmluvní výzkumsupervisor08/19/201305/30/2014
8 Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynuM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/09/201411/14/2014
9 Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanicM. GeršlSmluvní výzkumsupervisor07/03/201511/20/2015

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected