Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)

Contacts
     
     
Projects
     
Publications
     
     
Bodies
     
     
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
SinceUntil
1
Smluvní výzkum
supervisor
06/22/2018
11/16/2018
2 Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasySmluvní výzkum
supervisor
09/01/2014
05/31/2015
3 Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected materialSmluvní výzkum
supervisor
03/13/2017
11/17/2017
4M. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor
06/23/2016
11/18/2016
5
 Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd
Smluvní výzkum
supervisor
07/09/2014
11/14/2014
6
 Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
Smluvní výzkum
supervisor
07/03/201511/20/2015
7 Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených datIGA
supervisor
01/01/201612/04/2016
8 Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů
Smluvní výzkum
supervisor
05/07/2014
12/31/2014
9
 Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských územíM. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor
07/31/2015
12/10/2015
10 Testing the efficacy of metallic iron nanoparticles and their carbon matrix composites in biological processes
Smluvní výzkum
supervisor
01/16/2017
12/01/2017
11
 Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa
M. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor
11/11/201412/31/2014
12 Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.M. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor
08/19/2013
05/30/2014
13Smluvní výzkum
supervisor
07/09/2014
11/14/2014
14
 Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic
M. Geršl
Smluvní výzkum
supervisor
07/03/2015
11/20/2015
15 Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynůM. GeršlSmluvní výzkum
supervisor
11/13/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:cancelled
defended
excluded
not defended
rejected