Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 55980
Univerzitný e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 

          Projekty
     
     
Životopis     
     
Ďalšie informácie
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Bače, DiS.
Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných státech Evropy a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Buršík
Možnosti represivních aktivit HZS při havárii s únikem ropných látek do vodního prostředí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavla Čechová, DiS.
Analýza toxických kovů v půdách v bývalém Barnovsko-Rudoltovickém rudním revíru
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nicol Daňková
Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách Jihomoravského kraje a zhodnocení možnosti využití pro výrobu bioplynu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tereza Dokulilová
Provozní diagnostika bioplynových stanic
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Alan Dymchenko
Téma podle návrhu studenta
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jakub Grund
Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách aglomerace Brna a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Horáková
Vliv specifických polutantů na kvalitu vod studánek
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jiří Chladil
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Jiří Chladil
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Kazdová
Možnosti využití fermentačního zbytku z bioplynových stanic
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Iva Klimešová
Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadními vodami
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Michaela Kotásková
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Žaneta Krábková
Ověření funkčnosti domovních ČOV se zasakováním v regionu Tišnovska
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Krajíček
Možnosti represivních aktivit HZS při havárii s únikem ropných látek v dopravě
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Elizaveta Kuznetcova
Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách Brna a okolí a zhodnocení možnosti využití pro výrobu bioplynu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Elizaveta Kuznetcova
Zhodnocení pekárenských vratků při výrobě alkoholických nápojů na bázi piva
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Němcová
Screeningová analýza toxických kovů ve vybraných zahrádkářských lokalitách Brna a okolí
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Němcová
Screeningová analýza toxických kovů v říčních sedimentech Moravského krasu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Poláček
Vliv ČOV na kvalitu vod v jeskynních systémech Moravském krasu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jiří Pol
Porovnání terénní a laboratorní metody pro měření pH a ORP zemin
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. David Rakušan
Možnosti využití recyklovaného papíru a stanovení některých jeho vlastností
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Barbora Rantová
Respiračná aktivita pôd kontaminovaných ropnými látkami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vendula Raszková
Vlastnosti povrchových krasových vod a jejich vliv na kvalitu vod v jeskynních systémech Javoříčského krasu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Rosendorfská
Analýza skladby gastronomického odpadu v Jihomoravském kraji a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Daniel Růžička
Plynová chromatografie v bioplynových technologiích se zaměřením na analýzu plynu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Sapoušek
Plynová chromatografie v bioplynových technologiích se zaměřením na analýzu neuhlovodíkových plynů
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Smolík
Systém managementu laboratoře nejlepších dostupných technik
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Pavel Suchý
Stanovení obsahu plastů v kompostech
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Šebková
Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Tvrdoňová
Analýza skladby gastronomického odpadu a možnosti jeho využitia pre výrobu bioplynu v okrese Komárno (Slovensko)
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michaela Vítková
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentech
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná