Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Bače, DiS.
Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných státech Evropy a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
April 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Buršík
Možnosti represivních aktivit HZS při havárii s únikem ropných látek do vodního prostředí
April 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Čechová, DiS.
Analýza toxických kovů v půdách v bývalém Barnovsko-Rudoltovickém rudním revíru
April 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nicol Daňková
Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách Jihomoravského kraje a zhodnocení možnosti využití pro výrobu bioplynu
April 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Dokulilová
Provozní diagnostika bioplynových stanic
April 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Alan Dymchenko
Téma podle návrhu studenta
September 2023Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Grund
Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách aglomerace Brna a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Horáková
Vliv specifických polutantů na kvalitu vod studánek
April 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Chladil
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jiří Chladil
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
April 2021Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kazdová
Možnosti využití fermentačního zbytku z bioplynových stanic
April 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Iva Klimešová
Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadními vodami
April 2021Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Kotásková
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
April 2021Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Krábková
Ověření funkčnosti domovních ČOV se zasakováním v regionu Tišnovska
April 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Krajíček
Možnosti represivních aktivit HZS při havárii s únikem ropných látek v dopravě
April 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Elizaveta Kuznetcova
Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách Brna a okolí a zhodnocení možnosti využití pro výrobu bioplynu
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Elizaveta Kuznetcova
Zhodnocení pekárenských vratků při výrobě alkoholických nápojů na bázi piva
April 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Němcová
Screeningová analýza toxických kovů ve vybraných zahrádkářských lokalitách Brna a okolí
April 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Němcová
Screeningová analýza toxických kovů v říčních sedimentech Moravského krasu
April 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Poláček
Vliv ČOV na kvalitu vod v jeskynních systémech Moravském krasu
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Pol
Porovnání terénní a laboratorní metody pro měření pH a ORP zemin
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. David Rakušan
Možnosti využití recyklovaného papíru a stanovení některých jeho vlastností
April 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Rantová
Respiračná aktivita pôd kontaminovaných ropnými látkami
April 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vendula Raszková
Vlastnosti povrchových krasových vod a jejich vliv na kvalitu vod v jeskynních systémech Javoříčského krasu
April 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Rosendorfská
Analýza skladby gastronomického odpadu v Jihomoravském kraji a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
April 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Růžička
Plynová chromatografie v bioplynových technologiích se zaměřením na analýzu plynu
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Sapoušek
Plynová chromatografie v bioplynových technologiích se zaměřením na analýzu neuhlovodíkových plynů
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Smolík
Systém managementu laboratoře nejlepších dostupných technik
April 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavel Suchý
Stanovení obsahu plastů v kompostech
April 2021Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Šebková
Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Tvrdoňová
Analýza skladby gastronomického odpadu a možnosti jeho využitia pre výrobu bioplynu v okrese Komárno (Slovensko)
April 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michaela Vítková
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentech
April 2021Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress