Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 55980
Univerzitný e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 

Kontakty
     
Výučba
     
     
Publikácie     
Životopis
     
     
Ďalšie informácie
     
     

Na tejto stránke je zobrazený náhľad zvoleného životopisu.

 
Životopis

Osobní údaje     
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
ÚZPET AF

Pedagogická činnost     
ZRK
Zneškodňování ropných kontaminací (AF)
ZRKK
Zneškodňování ropných kontaminací K (AF)
INEK1
Informatika (AF)

Řešené projekty     
2019–Smluvní výzkumZhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkový...
2019–2018
Smluvní výzkum
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF
2019–2017
Smluvní výzkumPosouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů...
2019–2017
Smluvní výzkum
Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech
2019–2016
Smluvní výzkum
Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu
2019–2016
IGA
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
2017–2018
GAČR
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"
2016–2015
Smluvní výzkumStabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území
2016–2015
Smluvní výzkumMožnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
2016–2015
Smluvní výzkum
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic
2015–2014
Smluvní výzkum
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa
2014–2015
Smluvní výzkum
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin
2014–2014
Smluvní výzkum
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale
2014–2014Smluvní výzkum
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže
2014–2014
Smluvní výzkum
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky
2015–2015
Smluvní výzkumAnalýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy
2015–2014
Smluvní výzkum
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlas...
2015–2014Smluvní výzkum
Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu
2014–2014
Smluvní výzkum
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy
2014–2014
Smluvní výzkum
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu
2015–2014
Smluvní výzkumPoloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky ...
2014–2014
Smluvní výzkum
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku
2014–2014
Smluvní výzkum
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci
2014–2014
Smluvní výzkum
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.
2013–2015
OP
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU
2013–2004VZ
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství

Univerzitní aktivity     
2016–
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-TO-TO Technologie odpadů) (člen)