Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identifikační číslo: 55980
Univerzitní e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

     
Výuka
     
Projekty
     
Publikace     
Životopis     Orgány
     
          

Na této stránce je zobrazen náhled zvoleného životopisu.

 
Životopis

Osobní údaje     
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
ÚZPET AF

Pedagogická činnost     
ZRKZneškodňování ropných kontaminací (AF)
ZRKK
Zneškodňování ropných kontaminací K (AF)
INEK1
Informatika (AF)

Řešené projekty     
2019–Smluvní výzkumZhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkový...
2019–2018Smluvní výzkumAnalýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF
2019–2017
Smluvní výzkum
Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů...
2019–2017
Smluvní výzkum
Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech
2019–2016
Smluvní výzkum
Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu
2019–2016IGANávrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
2017–2018
GAČR
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"
2016–2015Smluvní výzkumStabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území
2016–2015
Smluvní výzkum
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
2016–2015
Smluvní výzkumZbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic
2015–2014
Smluvní výzkum
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa
2014–2015
Smluvní výzkumProdukce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin
2014–2014
Smluvní výzkum
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale
2014–2014
Smluvní výzkum
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže
2014–2014
Smluvní výzkum
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky
2015–2015Smluvní výzkumAnalýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy
2015–2014Smluvní výzkum
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlas...
2015–2014
Smluvní výzkumVlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu
2014–2014Smluvní výzkumStabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy
2014–2014Smluvní výzkumStanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu
2015–2014Smluvní výzkumPoloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky ...
2014–2014Smluvní výzkum
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku
2014–2014
Smluvní výzkum
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci
2014–2014
Smluvní výzkum
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.
2013–2015
OP
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU
2013–2004
VZ
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství

Univerzitní aktivity     
2016–
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TO-TO Technologie odpadů) (člen)