Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Bodies     Further information     Supervised theses     Conferences     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Osobní údaje     
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
DAFEE FA

Pedagogická činnost     
GEISGeografické informační systémy (AF)
IIZPIS/ICT v zemědělství a potravinářství (PEF)
ISOHInformační systémy v OH (AF)
ZRKKZneškodňování ropných kontaminací K (AF)
GEISKGeografické informační systémy K (AF)
ISOHKInformační systémy v OH K (AF)

Řešené projekty     
2017–2018GAČRVodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"
2016–2015Smluvní výzkumStabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území
2016–2015Smluvní výzkumMožnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
2016–2015Smluvní výzkumZbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic
2015–2014Smluvní výzkumTestování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa
2014–2015Smluvní výzkumProdukce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin
2014–2014Smluvní výzkumProdukce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale
2014–2014Smluvní výzkumProdukce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže
2014–2014Smluvní výzkumProdukce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky
2015–2015Smluvní výzkumAnalýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy
2015–2014Smluvní výzkumMineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlas...
2015–2014Smluvní výzkumVlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu
2014–2014Smluvní výzkumStabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy
2014–2014Smluvní výzkumStanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu
2015–2014Smluvní výzkumPoloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky ...
2014–2014Smluvní výzkumOvěření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku
2014–2014Smluvní výzkumTestování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci
2014–2014Smluvní výzkumTestování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.
2013–2015OPPostdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU
2013–2004VZRegulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství

Univerzitní aktivity     
2016–Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-WT-WT Waste Technology) (člen)