Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Identifikačné číslo: 55506
Univerzitný e-mail: antonin.kusbach [at] mendelu.cz
 
Výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výučba
     
     
Publikácie
     
Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUJKA, P. -- KUSBACH, A. Jedle bělokorá v Moravských Karpatech: historie, současnost a budoucnost?. Lesnická práce. 2020. zv. 99, č. 2, s. 32--34. ISSN 0322-9254.

Originálny názov: Jedle bělokorá v Moravských Karpatech: historie, současnost a budoucnost?
Anglický názov:
Autor:
Petr Dujka
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Lesnická práce
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
99
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany:
32
Do strany:
34
Počet strán:
3
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: V souvislosti s tvorbou dokumentace oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL) jsme se dostali k problematice přirozeného výskytu jedle bělokoré (Abies alba Milí.) v oblasti Bílých Karpat a Vizovických vrchů (přírodní lesní oblast 38). Tato problematika byla v minulosti v Lesnické práci (LP) již řešena (např. příspěvky Zdeňka Prudiče, LP č. 10/1957, č. 9/1959, č. 3/1969). Nové poznatky k tématu přináší nejen studium archivních pramenů, ale také data ze stále se rozvíjejících oblastí paleoekologie, např. paleokli- matologie a palynologie. Téma je po letech v souvislosti s novými poznatky i změnou klimatu o to více aktuální. Cílem příspěvku je stručně charakterizovat vývoj populace jedle a její antropogenní ovlivnění v nejjižnější části moravských Karpat od jejích doložených počátků až do současnosti. Zároveň považujeme za důležité položit otázku: "A co bude s jedlí dál?"
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 10.02.2020 15:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
234
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Lesnická práce. Písek: ISSN 0322-9254.

Originálny názov:
Lesnická práce
Anglický názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0322-9254
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania:
Písek
Vydavateľ:
Lesnické kult. ústředí při Čs. akad. zem. v Praze
URL:
http://www.silvarium.cz
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
čeština: dřevo, lesnické práce, lesnictví, lesy, dřevostavba
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokácia
5
1926
Ústřední knihovna - ÚK Brno
8
1929
Ústřední knihovna - ÚK Brno
72
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
72
1993
Geodézie
72
1993
Geologie a pedologie
721993Lesnická botanika, dendrologie a typologie
72
1993Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
72
1993
Lesnické stavby a meliorace
72
1993
Myslivost
72
1993
Ochrana lesů
72
1993
Zakládání a pěstění lesů
72
1993
Hospodářská úprava lesů
72
1993Ekologie lesa
72
1993
Biotechnika zeleně
72
1993Oddělení účelových zařízení
73
1994Ústřední knihovna - ÚK Brno
73
1994
Geodézie
73
1994Geologie a pedologie
731994Lesnická botanika, dendrologie a typologie
73
1994
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
73
1994
Lesnické stavby a meliorace
731994Myslivost
731994Ochrana lesů
73
1994Zakládání a pěstění lesů
73
1994
Hospodářská úprava lesů
73
1994
Ekologie lesa
73
1994Děkanát LDF
731994
Biotechnika zeleně
731994Oddělení účelových zařízení
741995Ústřední knihovna - ÚK Brno
741995Geodézie
741995Geologie a pedologie
74
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
74
1995
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
74
1995
Lesnické stavby a meliorace
74
1995
Myslivost
74
1995
Ochrana lesů
74
1995Zakládání a pěstění lesů
74
1995
Hospodářská úprava lesů
74
1995Ekologie lesa
74
1995
Biotechnika zeleně
741995Oddělení účelových zařízení
751996Ústřední knihovna - ÚK Brno
75
1996
Geologie a pedologie
75
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
75
1996
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
75
1996Lesnická a dřevařská technika
751996Myslivost
75
1996
Ochrana lesů
751996Zakládání a pěstění lesů
75
1996
Hospodářská úprava lesů
75
1996
Ekologie lesa
751996
Biotechnika zeleně
76
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
76
1997Geologie a pedologie
761997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
761997Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
76
1997
Lesnická a dřevařská technika
76
1997
Myslivost
761997
Ochrana lesů
76
1997
Zakládání a pěstění lesů
76
1997
Hospodářská úprava lesů
76
1997
Ekologie lesa
76
1997
Biotechnika zeleně
77
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
771998Geologie a pedologie
77
1998Lesnická botanika, dendrologie a typologie
77
1998
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
77
1998
Lesnické stavby a meliorace
771998
Lesnická a dřevařská technika
77
1998
Myslivost
77
1998
Ochrana lesů
77
1998Zakládání a pěstění lesů
77
1998
Hospodářská úprava lesů
771998
Ekologie lesa
77
1998
Biotechnika zeleně
781999Ústřední knihovna - ÚK Brno
78
1999Geologie a pedologie
78
1999
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
78
1999
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
78
1999
Lesnické stavby a meliorace
78
1999
Lesnická a dřevařská technika
78
1999
Myslivost
78
1999
Ochrana lesů
78
1999
Zakládání a pěstění lesů
78
1999
Hospodářská úprava lesů
78
1999
Ekologie lesa
78
1999
Biotechnika zeleně
79
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
792000
Geodézie
79
2000
Geologie a pedologie
79
2000
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
79
2000
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
79
2000
Lesnické stavby a meliorace
79
2000
Lesnická a dřevařská technika
79
2000
Myslivost
79
2000
Ochrana lesů
79
2000Zakládání a pěstění lesů
792000
Hospodářská úprava lesů
79
2000
Ekologie lesa
792000
Biotechnika zeleně
80
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
80
2001
Geodézie
802001
Geologie a pedologie
802001Lesnická botanika, dendrologie a typologie
80
2001
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
802001
Lesnické stavby a meliorace
80
2001
Lesnická a dřevařská technika
80
2001
Myslivost
80
2001
Ochrana lesů
80
2001
Zakládání a pěstění lesů
802001
Hospodářská úprava lesů
80
2001
Ekologie lesa
802001
Biotechnika zeleně
812002Ústřední knihovna - ÚK Brno
81
2002
Geodézie
81
2002
Geologie a pedologie
81
2002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
81
2002
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
812002Lesnické stavby a meliorace
81
2002
Lesnická a dřevařská technika
812002
Myslivost
81
2002
Ochrana lesů
812002
Zakládání a pěstění lesů
81
2002Hospodářská úprava lesů
81
2002Ekologie lesa
812002
Biotechnika zeleně
822003Ústřední knihovna - ÚK Brno
82
2003
Geodézie
82
2003
Geologie a pedologie
822003
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
822003
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
82
2003Lesnické stavby a meliorace
82
2003
Lesnická a dřevařská technika
822003
Myslivost
822003
Ochrana lesů
82
2003
Zakládání a pěstění lesů
82
2003
Hospodářská úprava lesů
82
2003
Ekologie lesa
82
2003
Biotechnika zeleně
83
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
83
2004Geodézie
83
2004
Geologie a pedologie
83
2004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
83
2004
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
83
2004
Lesnické stavby a meliorace
83
2004
Lesnická a dřevařská technika
83
2004
Myslivost
832004Ochrana lesů
83
2004
Zakládání a pěstění lesů
83
2004
Hospodářská úprava lesů
832004Ekologie lesa
83
2004
Biotechnika zeleně
84
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
84
2005
Geodézie
84
2005
Geologie a pedologie
84
2005Lesnická botanika, dendrologie a typologie
84
2005
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
84
2005
Lesnické stavby a meliorace
84
2005
Lesnická a dřevařská technika
842005
Myslivost
84
2005
Ochrana lesů
84
2005Zakládání a pěstění lesů
842005
Hospodářská úprava lesů
84
2005
Ekologie lesa
84
2005
Biotechnika zeleně
852006Informační centrum-čítárna časopisů
85
2006
Geodézie
852006
Geologie a pedologie
852006Lesnická botanika, dendrologie a typologie
85
2006
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
85
2006
Lesnické stavby a meliorace
85
2006
Lesnická a dřevařská technika
85
2006
Myslivost
85
2006Ochrana lesů
85
2006
Zakládání a pěstění lesů
85
2006
Hospodářská úprava lesů
85
2006
Ekologie lesa
852006
Biotechnika zeleně
862007
Informační centrum-čítárna časopisů
86
2007
Geodézie
862007
Geologie a pedologie
86
2007
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
86
2007
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
86
2007
Lesnické stavby a meliorace
86
2007
Lesnická a dřevařská technika
86
2007
Myslivost
86
2007
Ochrana lesů
86
2007
Zakládání a pěstění lesů
86
2007
Hospodářská úprava lesů
86
2007
Základní zpracování dřeva
86
2007
Ekologie lesa
862007
Biotechnika zeleně
87
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
87
2008
Geodézie
87
2008
Geologie a pedologie
872008Lesnická botanika, dendrologie a typologie
872008Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
87
2008
Lesnické stavby a meliorace
872008
Lesnická a dřevařská technika
87
2008
Myslivost
872008
Ochrana lesů
87
2008
Zakládání a pěstění lesů
87
2008
Hospodářská úprava lesů
87
2008
Základní zpracování dřeva
87
2008
Ekologie lesa
87
2008
Biotechnika zeleně
88
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
88
2009
Geodézie
882009Geologie a pedologie
88
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
88
2009
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
88
2009
Lesnické stavby a meliorace
88
2009Lesnická a dřevařská technika
88
2009
Myslivost
88
2009
Ochrana lesů
88
2009
Zakládání a pěstění lesů
88
2009
Hospodářská úprava lesů
88
2009
Základní zpracování dřeva
88
2009
Ekologie lesa
88
2009
Biotechnika zeleně
89
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
89
2010Geodézie
892010Geologie a pedologie
89
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
892010
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
89
2010Lesnické stavby a meliorace
89
2010
Lesnická a dřevařská technika
89
2010
Myslivost
892010Ochrana lesů
89
2010
Zakládání a pěstění lesů
892010Základní zpracování dřeva
89
2010
Ekologie lesa
89
2010
Biotechnika zeleně
90
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
90
2011
Geologie a pedologie
90
2011
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
902011
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
90
2011Lesnické stavby a meliorace
90
2011
Lesnická a dřevařská technika
90
2011
Myslivost
90
2011
Ochrana lesů
902011
Zakládání a pěstění lesů
90
2011
Základní zpracování dřeva
90
2011
Ekologie lesa
90
2011
Biotechnika zeleně
912012Informační centrum-čítárna časopisů
912012
Geologie a pedologie
91
2012
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
912012
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
91
2012
Lesnické stavby a meliorace
912012
Lesnická a dřevařská technika
912012Myslivost
91
2012
Ochrana lesů
91
2012
Zakládání a pěstění lesů
91
2012
Základní zpracování dřeva
91
2012
Ekologie lesa
91
2012
Biotechnika zeleně

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstav
Knihovník
TelefónE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
Geodézie
411ÚGT LDF+420 545 134 015
Geologie a pedologie
413ÚGP LDFdoc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.+420 545 134 039vranova@mendelu.cz
Lesnická botanika, dendrologie a typologie414ÚLBDG LDFIng. Jana Posslová, Ph.D.+420 545 134 556
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
421
ÚLDEP LDFAlena Smolková+420 545 134 070
Lesnické stavby a meliorace
422
+420 545 223 606
dana.pernicova@mendelu.cz
Myslivost
424
ÚOLM LDFIveta Hrubá
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Ochrana lesů425ÚOLM LDFIveta Hrubá+420 545 134 114hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů426ÚZPL LDFIng. Kateřina Houšková, Ph.D.
+420 545 134 132
Hospodářská úprava lesů
428
ÚHÚL LDF+420 545 134 146
Ekologie lesa
471Eliška Tučková+420 545 134 143
Biotechnika zeleně
562
+420 519 367 274
vaida@zf.mendelu.cz
Oddělení účelových zařízení
922
Ing. Ivana Plevová
+420 545 135 032
plevova@mendelu.cz
Děkanát LDF
491DLDF LDF
+420 545 134 001
dobesova@mendelu.cz
Lesnická a dřevařská technika
423ÚT LDFLenka Petrášová
+420 545 134 149
skoumalo@node.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039
Základní zpracování dřeva
441ÚDT LDFDaniela Binarová
+420 545 134 157
daniela.binarova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
12.10.2017 14:52 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -