Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivana Jovanović
Identifikační číslo: 55444
Univerzitní e-mail: ivana.jovanovic [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-SPR prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Speciální produkce rostlinná, 2. ročník

          
Závěrečná práce
          

Bylo nalezeno více závěrečných prací, z následujícího seznamu vyberte jednu.

Název práce
Identifikace
Podrobnosti
Faktor vegetačního krytu v kontextu efektivní protierozní ochrany zemědělské půdy
AF N-FYTO-F prez [sem 4, roč 2]
prohlížet
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
AF D-FYTO-SPR prez [roč 2]
prohlížet
Česko – srbská aplikovatelnost postupů rostlinné produkce a potenciál agrárního obchoduAF B-ZEI-ABY prez [sem 6, roč 3]