Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Venuše Kučerová
Identifikační číslo: 55333
Univerzitní e-mail: venuse.kucerova [at] mendelu.cz
 
Organizační pracovnice - Kancelář ředitele (ICV)

     
Závěrečná práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Autoregulace školního učení (ne)úspěšných žáků středních odborných škol
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Autoregulace školního učení (ne)úspěšných žáků středních odborných škol
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou autoregulace školního učení z hlediska jejího vlivu na školní úspěšnost žáků středních škol. V oblasti autoregulace učení předkládá vybrané teoretické přístupy a elementární přehled současných studií, které ukazují vliv autoregulace na školní úspěšnost. Zmiňuje problematiku školního učení a zabývá se školní úspěšností a neúspěšností. Předkládá kvantitativní průzkumné šetření, které vychází ze stanoveného cíle sledovat úroveň vybraných autoregulačních komponent u žáků středních škol, kteří v rámci školního učení prožívají neúspěch. Zjišťuje úroveň sledovaných oblastí autoregulace učení těchto žáků a zjištěné výsledky analyzuje a srovnává za pomoci popisné statistiky. Ukazu-je, v jakých studovaných předmětech žáci prožívají školní neúspěšnost a jakými klasifikačními známkami jsou v těchto předmětech hodnoceni.
Klíčová slova:
autoregulace učení, školní učení, školní neúspěšnost, školní úspěšnost, žáci středních škol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..