Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jarmila Váňová
Identification number: 5354
University e-mail: 5354 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 06  Agricultural Specialization (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Agricultural Engineering, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Water in agriculture
Written by (author): Ing. Jarmila Váňová
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Opponent:MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Voda v živočišné výrobě
Summary:Tato práce je zaměřena na využití a potřebu vody v zemědělství. Je zde popsán nejen význam vody v organismu, ale také koloběh vody v přírodě, dělení vod, parametry určující kvalitu vody, způsoby napájení u jednotlivých druhů hospodářských zvířat, ale také likvidace odpadních vod, což je v dnešní době velmi důležité.
Key words:voda, kvalita vody, napájení zvířat

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review