Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Identifikační číslo: 53529
Univerzitní e-mail: lenka.kamanova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Oddělení sociálních věd (ICV)
Vedoucí oddělení - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
 
Externí zaměstnavatel - Potenciální zaměstnavatel (ExtSub)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Bc. Veronika Baumgartnerová
Postoje studentů středních odborných škol k Romům
květen 2013prohlížet
2.ABPAutor: Bc. Jitka Bednářová
Zdroje a obsah sexuální výchovy u žáků středních odborných škol
květen 2015prohlížet
3.ABPAutor: Bc. Ing. Eva Blechová
Střední odborné školství v celostátních denících
květen 2016prohlížet
4.ABPAutor: Bc. Karolína Böhmová
Tresty na SOU očima žáků
červen 2018prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Denisa Březinová
Integrace žáků se získaným tělesným postižením v prostředí střední školy
květen 2013prohlížet
6.ABPAutor: Bc. Ing. Jana Burdová
Návrh přípravy na výuku pro předmět Pěstování lesa (Školkařství)
květen 2016prohlížet
7.ABPAutor: Bc. Jana Cahová
Začátky učitelské profese
květen 2016prohlížet
8.ABPAutor: Bc. Ing. Miroslava Cahová
Návrhy přípravy na výuku s využitím aktivizačních metod
květen 2015prohlížet
9.ABPAutor: Bc. Dominika Černá
Problémy začínajících učitelů odborného výcviku
květen 2019prohlížet
10.ABPAutor: Bc. Nikola Dingová
Návrh metodické podpory pro výuku tématu stravovací návyky
květen 2014prohlížet
11.ABPAutor: Bc. Michaela Doubková
Odměny a tresty ve výuce na SOŠ
květen 2014prohlížet
12.ABPAutor: Bc. Michaela Dvořáková
Kázeň a začínající učitel odborného výcviku
květen 2017prohlížet
13.ABPAutor: Bc. Ing. Katarína Ferancová
Návrh exkurze do chráněné krajinné oblasti
listopad 2018prohlížet
14.ABPAutor: Bc. Miroslav Forejtník
Vnímání vlastního kriminálního jednání u mladistvého pachatele
květen 2019prohlížet
15.ABPAutor: Bc. Andrea Fraňková
Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a praktického vyučování na vybrané střední odborné škole
květen 2013prohlížet
16.NBPAutor: Ing. Lenka Gernešová
Profesní pedagogické začátky u studentů UOP ICV MENDELU
květen 2015prohlížet
17.ABPAutor: Bc. Ing. Lucia Geročová
Začínající učitel na střední škole
prosinec 2015prohlížet
18.ABPAutor: Bc. Ivo Hladík
Návrh výukového materiálu pro střední odbornou školu v rámci multikulturní oblasti se zaměřením na mongolskou národnost
květen 2014prohlížet
19.ABPAutor: Bc. Radek Holoubek
Návrhy exkurze pro žáky SOŠ
květen 2019prohlížet
20.ABPAutor: Bc. Miroslava Hrdová
Problematika návykových látek u žáků středních škol
květen 2013prohlížet
21.ABPAutor: Bc. Rudolf Chudoba
Drogová problematika u žáků vybraných středních škol
květen 2013prohlížet
22.ABPAutor: Bc. Pavel Jelínek
Návrh volnočasové aktivity pro žáky SOŠ
květen 2017prohlížet
23.RBPAutor: Lenka Jelínková
Tresty na SOU očima žáků
květen 2020prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Iveta Jurová
Návrh exkurzí pro žáky střední odborné školy - obor kosmetička
květen 2017prohlížet
25.ABPAutor: Adriana Kadaňková
Představa o budoucím povolání u studentů oboru módní návrhář na SPUŠ textilní
listopad 2015prohlížet
26.RBPAutor: Eva Krhovská
Školní diář jako pomůcka při studiu na střední odborné škole
květen 2020prohlížet
27.ABPAutor: Bc. Kateřina Laciná
Motivace k dokončení studia – matky v nezletilém věku
červen 2017prohlížet
28.NBPAutor: Ing. Lenka Levínská
Ekologické zemědělství v rámci výuky na SOŠ
květen 2014prohlížet
29.ABPAutor: Bc. Libor Matoušek
Návrh didaktické pomůcky pro SOŠ – vzdělávací obor Mechanik elektrotechnik se zaměřením na inteligentní a komfortní elektroinstalace
květen 2017prohlížet
30.ABPAutor: Bc. Eva Mikulicová
Syndrom vyhoření u učitelů odborného výcviku středních zemědělských škol
listopad 2019prohlížet
31.RBPAutor: Petra Motyčková
Odměny a tresty ve výuce na SOŠ
květen 2020prohlížet
32.ABPAutor: Bc. Zdeňka Nováková
Trávení volného času žáků střední odborné školy a středního odborného učiliště
květen 2014prohlížet
33.ABPAutor: Bc. Kateřina Ondráčková Bílá
Návrh exkurze pro žáky SOŠ
květen 2018prohlížet
34.ABPAutor: Bc. Denisa Ondryášová
Využití internetových sociálních sítí jako pomůcka při studiu na střední odborné škole
květen 2014prohlížet
35.ABPAutor: Bc. Kateřina Peclerová
Epilepsie jako zdravotní znevýhodnění při studiu na střední škole
květen 2013prohlížet
36.ABPAutor: Bc. Kateřina Pelcová
Cvičebnice odborného kreslení pro učební obor cukrář
květen 2013prohlížet
37.NBPAutor: Světlana Pernová
Taneční volnočasové aktivity pro středoškolské žáky v Brně
prosinec 2013prohlížet
38.ABPAutor: Bc. Jiří Pešek
Motivace odsouzených ke studiu na SOU
listopad 2019prohlížet
39.ABPAutor: Bc. Eva Pokorná
Problémy začínajících učitelů SOŠ
červen 2018prohlížet
40.ABPAutor: Bc. Lukáš Procházka
Zájmové aktivity pro mladistvé ve VSČR
červen 2018prohlížet
41.ABPAutor: Bc. Petra Přidalová
Motivace odsouzených ke studiu na SOU
květen 2018prohlížet
42.ABPAutor: Bc. Olga Rajmová
Návrh preventivního programu zaměřeného na bezpečnost pro děti umístěné ve výchovném ústavu
listopad 2017prohlížet
43.ABPAutor: Bc. Jolana Řimková
Vzdělávání žáků se sluchovým postižením na speciálních středních školách
listopad 2018prohlížet
44.ABPAutor: Bc. Klára Samohýlová
Motivace mladistvých členů turistického oddílu k dobrovolnické činnosti
červen 2018prohlížet
45.ABPAutor: Bc. Veronika Sedláková
Epilepsie jako zdravotní znevýhodnění při studiu na střední škole
květen 2013prohlížet
46.ABPAutor: Bc. Zdeňka Slaná
Problémy učitele odborného výcviku (obor kuchař) v období starší dospělosti
květen 2017prohlížet
47.ABPAutor: Bc. Ing. Radomír Staš
Návrh zážitkového programu pro středoškolské žáky
květen 2018prohlížet
48.ABPAutor: Bc. Lada Stehlíková
Včelaření jako zájmová aktivita pro mladistvé ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno
květen 2017prohlížet
49.ABPAutor: Bc. Tereza Špačková
Návrh preventivního programu se zaměřením na netomanii pro vybranou střední odbornou školu
květen 2014prohlížet
50.RBPAutor: Renata Šťastná
Třídní učitel na střední odborné škole
květen 2020prohlížet
51.ABPAutor: Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
Návrhy přípravy pro předmět Výživa zvířat pro SOŠ
květen 2015prohlížet
52.ABPAutor: Bc. Karel Štěpánek
Syndrom vyhoření v profesi učitele střední odborné školy
červen 2018prohlížet
53.NBPAutor: Ing. Jan Štěpán
Lesní pedagogika jako forma praktického vzdělávání žáků středních škol
květen 2014prohlížet
54.NBPAutor: Petra Štulířová
Návrh přípravy učitele odborného výcviku a vyučování – Etiketa v gastronomii
květen 2015prohlížet
55.ABPAutor: Bc. Kristýna Vaňková
Suicidální jednání adolescentů z pohledu školního poradenského pracoviště
listopad 2018prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována