Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Identifikační číslo: 53529
Univerzitní e-mail: lenka.kamanova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Oddělení sociálních věd (ICV)
Vedoucí oddělení - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Baumgartnerová
Postoje studentů středních odborných škol k Romům
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jitka Bednářová
Zdroje a obsah sexuální výchovy u žáků středních odborných škol
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Eva Blechová
Střední odborné školství v celostátních denících
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Karolína Böhmová
Tresty na SOU očima žáků
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Denisa Březinová
Integrace žáků se získaným tělesným postižením v prostředí střední školy
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jana Burdová
Návrh přípravy na výuku pro předmět Pěstování lesa (Školkařství)
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Cahová
Začátky učitelské profese
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Miroslava Cahová
Návrhy přípravy na výuku s využitím aktivizačních metod
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Dominika Černá
Problémy začínajících učitelů odborného výcviku
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Nikola Dingová
Návrh metodické podpory pro výuku tématu stravovací návyky
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michaela Doubková
Odměny a tresty ve výuce na SOŠ
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michaela Dvořáková
Kázeň a začínající učitel odborného výcviku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Katarína Ferancová
Návrh exkurze do chráněné krajinné oblasti
listopad 2018Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miroslav Forejtník
Vnímání vlastního kriminálního jednání u mladistvého pachatele
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrea Fraňková
Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a praktického vyučování na vybrané střední odborné škole
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Lenka Gernešová
Profesní pedagogické začátky u studentů UOP ICV MENDELU
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Lucia Geročová
Začínající učitel na střední škole
prosinec 2015Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivo Hladík
Návrh výukového materiálu pro střední odbornou školu v rámci multikulturní oblasti se zaměřením na mongolskou národnost
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Radek Holoubek
Návrhy exkurze pro žáky SOŠ
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miroslava Hrdová
Problematika návykových látek u žáků středních škol
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Rudolf Chudoba
Drogová problematika u žáků vybraných středních škol
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Jelínek
Návrh volnočasové aktivity pro žáky SOŠ
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Lenka Jelínková
Tresty na SOU očima žáků
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Iveta Jurová
Návrh exkurzí pro žáky střední odborné školy - obor kosmetička
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Adriana Kadaňková
Představa o budoucím povolání u studentů oboru módní návrhář na SPUŠ textilní
listopad 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Eva Krhovská
Školní diář jako pomůcka při studiu na střední odborné škole
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Laciná
Motivace k dokončení studia – matky v nezletilém věku
červen 2017Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Lenka Levínská
Ekologické zemědělství v rámci výuky na SOŠ
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Libor Matoušek
Návrh didaktické pomůcky pro SOŠ – vzdělávací obor Mechanik elektrotechnik se zaměřením na inteligentní a komfortní elektroinstalace
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Eva Mikulicová
Syndrom vyhoření u učitelů odborného výcviku
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Petra Motyčková
Odměny a tresty ve výuce na SOŠ
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdeňka Nováková
Trávení volného času žáků střední odborné školy a středního odborného učiliště
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Ondráčková Bílá
Návrh exkurze pro žáky SOŠ
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Denisa Ondryášová
Využití internetových sociálních sítí jako pomůcka při studiu na střední odborné škole
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Peclerová
Epilepsie jako zdravotní znevýhodnění při studiu na střední škole
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Pelcová
Cvičebnice odborného kreslení pro učební obor cukrář
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Světlana Pernová
Taneční volnočasové aktivity pro středoškolské žáky v Brně
prosinec 2013Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Jiří Pešek
Motivace odsouzených ke studiu na SOU
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Pokorná
Problémy začínajících učitelů SOŠ
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Procházka
Zájmové aktivity pro mladistvé ve VSČR
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petra Přidalová
Motivace odsouzených ke studiu na SOU
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Olga Rajmová
Návrh preventivního programu zaměřeného na bezpečnost pro děti umístěné ve výchovném ústavu
listopad 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jolana Řimková
Vzdělávání žáků se sluchovým postižením na speciálních středních školách
listopad 2018Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Klára Samohýlová
Motivace mladistvých členů turistického oddílu k dobrovolnické činnosti
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Sedláková
Epilepsie jako zdravotní znevýhodnění při studiu na střední škole
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdeňka Slaná
Problémy učitele odborného výcviku (obor kuchař) v období starší dospělosti
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Radomír Staš
Návrh zážitkového programu pro středoškolské žáky
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lada Stehlíková
Včelaření jako zájmová aktivita pro mladistvé ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tereza Špačková
Návrh preventivního programu se zaměřením na netomanii pro vybranou střední odbornou školu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Renata Šťastná
Třídní učitel na střední odborné škole
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
Návrhy přípravy pro předmět Výživa zvířat pro SOŠ
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Karel Štěpánek
Syndrom vyhoření v profesi učitele střední odborné školy
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Jan Štěpán
Lesní pedagogika jako forma praktického vzdělávání žáků středních škol
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Petra Štulířová
Návrh přípravy učitele odborného výcviku a vyučování – Etiketa v gastronomii
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Vaňková
Suicidální jednání adolescentů z pohledu školního poradenského pracoviště
listopad 2018Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována