Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Identification number: 53529
University e-mail: lenka.kamanova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Science (ILE)
Head of department - Department of Senior Education (ILE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Baumgartnerová
Postoje studentů středních odborných škol k Romům
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jitka Bednářová
Zdroje a obsah sexuální výchovy u žáků středních odborných škol
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Eva Blechová
Střední odborné školství v celostátních denících
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karolína Böhmová
Tresty na SOU očima žáků
June 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Březinová
Integrace žáků se získaným tělesným postižením v prostředí střední školy
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Burdová
Návrh přípravy na výuku pro předmět Pěstování lesa (Školkařství)
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Cahová
Začátky učitelské profese
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Miroslava Cahová
Návrhy přípravy na výuku s využitím aktivizačních metod
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Dominika Černá
Problémy začínajících učitelů odborného výcviku
May 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Dingová
Návrh metodické podpory pro výuku tématu stravovací návyky
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Doubková
Odměny a tresty ve výuce na SOŠ
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Dvořáková
Kázeň a začínající učitel odborného výcviku
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Katarína Ferancová
Návrh exkurze do chráněné krajinné oblasti
November 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Forejtník
Vnímání vlastního kriminálního jednání u mladistvého pachatele
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Fraňková
Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a praktického vyučování na vybrané střední odborné škole
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Lenka Gernešová
Profesní pedagogické začátky u studentů UOP ICV MENDELU
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Lucia Geročová
Začínající učitel na střední škole
December 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivo Hladík
Návrh výukového materiálu pro střední odbornou školu v rámci multikulturní oblasti se zaměřením na mongolskou národnost
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Radek Holoubek
Návrhy exkurze pro žáky SOŠ
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Hrdová
Problematika návykových látek u žáků středních škol
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rudolf Chudoba
Drogová problematika u žáků vybraných středních škol
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Jelínek
Návrh volnočasové aktivity pro žáky SOŠ
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Jelínková
Tresty na SOU očima žáků
May 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Jurová
Návrh exkurzí pro žáky střední odborné školy - obor kosmetička
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Adriana Kadaňková
Představa o budoucím povolání u studentů oboru módní návrhář na SPUŠ textilní
November 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eva Krhovská
Školní diář jako pomůcka při studiu na střední odborné škole
May 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Laciná
Motivace k dokončení studia – matky v nezletilém věku
June 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Lenka Levínská
Ekologické zemědělství v rámci výuky na SOŠ
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Libor Matoušek
Návrh didaktické pomůcky pro SOŠ – vzdělávací obor Mechanik elektrotechnik se zaměřením na inteligentní a komfortní elektroinstalace
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eva Mikulicová
Projevy syndromu vyhoření u učitelů odborného výcviku
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Motyčková
Odměny a tresty ve výuce na SOŠ
May 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeňka Nováková
Trávení volného času žáků střední odborné školy a středního odborného učiliště
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Ondráčková Bílá
Návrh exkurze pro žáky SOŠ
May 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Ondryášová
Využití internetových sociálních sítí jako pomůcka při studiu na střední odborné škole
May 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Peclerová
Epilepsie jako zdravotní znevýhodnění při studiu na střední škole
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Pelcová
Cvičebnice odborného kreslení pro učební obor cukrář
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Světlana Pernová
Taneční volnočasové aktivity pro středoškolské žáky v Brně
December 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jiří Pešek
Motivace odsouzených ke studiu na SOU
June 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Pokorná
Problémy začínajících učitelů SOŠ
June 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Procházka
Zájmové aktivity pro mladistvé ve VSČR
June 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Přidalová
Motivace odsouzených ke studiu na SOU
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Olga Rajmová
Návrh preventivního programu zaměřeného na bezpečnost pro děti umístěné ve výchovném ústavu
November 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jolana Řimková
Vzdělávání žáků se sluchovým postižením na speciálních středních školách
November 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Samohýlová
Motivace mladistvých členů turistického oddílu k dobrovolnické činnosti
June 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Sedláková
Epilepsie jako zdravotní znevýhodnění při studiu na střední škole
May 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeňka Slaná
Problémy učitele odborného výcviku (obor kuchař) v období starší dospělosti
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Radomír Staš
Návrh zážitkového programu pro středoškolské žáky
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lada Stehlíková
Včelaření jako zájmová aktivita pro mladistvé ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno
May 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Špačková
Návrh preventivního programu se zaměřením na netomanii pro vybranou střední odbornou školu
May 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Renata Šťastná
Třídní učitel na střední odborné škole
May 2020Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
Návrhy přípravy pro předmět Výživa zvířat pro SOŠ
May 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karel Štěpánek
Syndrom vyhoření v profesi učitele střední odborné školy
June 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jan Štěpán
Lesní pedagogika jako forma praktického vzdělávání žáků středních škol
May 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petra Štulířová
Návrh přípravy učitele odborného výcviku a vyučování – Etiketa v gastronomii
May 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristýna Vaňková
Suicidální jednání adolescentů z pohledu školního poradenského pracoviště
November 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress