Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Holeček
Identification number: 5305
University e-mail: 5305 [at] node.mendelu.cz
 
B 75 07  Specialisation in pedagogy (ICV)
Bachelor type of study, part-time form
Teaching Specialized Subjects, unsuccessfully terminated study

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Protection and reintroduction of river otter (Lutra lutra)
Written by (author): Ing. Michal Holeček
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
Opponent:Ing. Roman Zajíček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Ochrana a reintrodukce vydry říční (Lutra lutra)
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá vydrou říční, její morfologii, fyziologii a sociálním chování. Současně se zaměřuje na vztah k ostatním predátorům. Pojednává o škodách způsobených na rybách v rybnikářských oblastech. Uvádí složení vydří potravy. Také popisuje podmínky chovu a problémy spojené s reintrodukcí vyder.
Key words:prostředí, potrava, predátor, vydra říční

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review