Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Hamřík
Identifikační číslo: 52770
Univerzitní e-mail: tomas.hamrik [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Ekologie lesa, 2. ročník

Kontakty     Závěrečná práce
     
Publikace     
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAMŘÍK, T. Struktura a distribuce společenstev pavouků (Araneae) v závislosti na ochranářském managementu přírodní památky Pláně. In Studentská konference MASTER: sborník abstraktů. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 6. ISBN 0-000-00000-0.

Originální název:
Struktura a distribuce společenstev pavouků (Araneae) v závislosti na ochranářském managementu přírodní památky Pláně
Anglický název:
Autor:
Ing. Tomáš Hamřík
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Studentská konference MASTER: sborník abstraktů
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 6
Do strany: 6
Počet stran:
1
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: V rámci diplomové práce byl studován vliv ochranářského managementu na arachnofaunu stepních biotopů PP Pláně. Byl zkoumán vliv disturbance, seče, řízeného vypalování a bezzásahovosti na vybrané indikátory. Sběr materiálu byl proveden metodou zemních pastí a smýkáním v celé sezoně v letech 2017 a 2018. Zásahy byly aplikovány v rámci jednotlivých plošek (4 x 5 m) a opakovány na třech plochách. Management neměl na druhovou bohatost epigeických pavouků signifikantní vliv. Pavouci žijící na vegetaci měli vysokou abundanci a druhovou bohatost v kontrolních a vypalovaných stanovištích. Vypalovaná stanoviště měla vysoké hodnoty ochranářských indikátorů a bylo zde také značné zastoupení xerotermních druhů a loveckých guild. Intenzivní disturbance měla na celkovou arachnofaunu spíše negativní efekt. Výsledky ukazují, že zásahy vykonané na malé ploše dokáží signifikantně podpořit cennou arachnofaunu stepních biotopů.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
22.10.2019 11:24 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
12345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Studentská konference MASTER: sborník abstraktů. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. ISBN 0-000-00000-0.

Originální název:
Studentská konference MASTER: sborník abstraktů
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 0-000-00000-0
Nakladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Místo vydání:
Praha
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Studentská konference MASTER 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
22.10.2019 11:24 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Studentská konference MASTER 2019. 2019, Praha.

Originální název:
Studentská konference MASTER 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Praha
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
22.10.2019 11:24 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -