Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Hamřík
Identifikační číslo: 52770
Univerzitní e-mail: tomas.hamrik [at] mendelu.cz
 
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Ekologie lesa, 2. ročník

     
     Publikace     Stáže     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SUROVCOVÁ, K. -- KOŠULIČ, O. -- HAMŘÍK, T. -- ROZSYPÁLEK, J. -- KOPR, D. -- MICHALKO, R. Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae). In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 180. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae)
Anglický název:
Autor:
Bc. Ing. Kamila Surovcová
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Ing. Tomáš Hamřík
Ing. Jiří Rozsypálek
D. Kopr
Mgr. Radek Michalko, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
180
Do strany:
180
Počet stran:
1
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
V posledních letech se vede diskuze, zda invazní organismy mají pouze negativní vliv na původní společenstva, či některé druhy mohou původní společenstva určitým způsobem obohatit. V posledních desetiletích jsou porosty jasanů napadány patogenní houbou Hymenoscyphus fraxineus, která způsobuje jejich chřadnutí a odumírání. Nejvíce kritická situace je v hospodářských porostech mladších 40 let. Změna struktury porostů způsobených houbou může následně ovlivňovat další součásti ekosystému. Cílem výzkumu byla analýza druhové diverzity a ochranářských ukazatelů pavouků a střevlíků v jasanových porostech v průběhu biotopových změn vlivem chřadnutí a odumírání jasanů. Výzkum se uskutečnil na 12 plochách, které zahrnovaly tři úrovně napadení patogenem: nízká, střední a vysoká. Sběr bezobratlých byl prováděn od dubna do října 2017 v hospodářských porostech v oblasti lužních lesů jižní Moravy pomocí zemních pastí. Celkem bylo odchyceno 5809 jedinců pavouků spadajících do 120 druhů a 2425 jedinců střevlíků patřících do 67 druhů. Nejvyšší druhová diverzita a ochranářské indikátory pro obě zkoumané skupiny byly v porostech se středním stupněm napadení. Silný a slabý stupeň napadení se lišily pouze ve stupni vzácnosti, který byl nejnižší v silně napadených porostech. Předpokládáme, že důvodem vyšší diverzity ve středně napadených porostech je větší heterogenita prostředí ve srovnání se slabě a silně napadenými porosty. Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv se může zdát, že invazní patogenní houba může mít pozitivní vliv na biodiverzitu za určitých podmínek, její efekt je ve skutečnosti negativní, jelikož s pokračující mírou infekce biodiverzitu snižuje.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 22.02.2019 08:35 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Zoologické dny Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-87189-25-2
Nakladatel:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originální název: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -