Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Hamřík
Identifikační číslo: 52770
Univerzitní e-mail: tomas.hamrik [at] mendelu.cz
 
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Ekologie lesa, 2. ročník

     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
Stáže
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STANĚK, L. -- HAMŘÍK, T. -- PROCHÁZKA, J. -- MICHALKO, R. -- SUROVCOVÁ, K. -- KOŠULIČ, O. Druhová diverzita a početnost vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském lese s různou věkovou strukturou a typem managementu. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 174--175. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Druhová diverzita a početnost vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském lese s různou věkovou strukturou a typem managementu
Anglický název:
Autor:
Ing. Luboš Staněk
Ing. Tomáš Hamřík
J. Procházka
Mgr. Radek Michalko, Ph.D.
Bc. Ing. Kamila Surovcová
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 174
Do strany:
175
Počet stran:
2
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: V rámci studie byla sledována druhová bohatost a abundance u pěti skupin epigeických členovců (pavouci, střevlíci, stonožky, mnohonožky a stínky) v souvislosti s různou věkovou strukturou a typem managementu v doubravách v okolí Ivaně, Pouzdřan a Vranovic. Výzkum probíhal v porostech rozdělených na čtyři věkové skupiny (paseky, mladé, střední a staré porosty), zároveň byl u pasek a starých porostů hodnocen vliv managementu na sledované organismy. Na lokalitách bylo celkem odchyceno a determinováno 120 druhů pavouků s 6 915 jedinci, 98 druhů střevlíků o 25 646 jedincích, 10 druhů stonožek s počtem 516 jedinců, 22 druhů mnohonožek o 3 357 jedinců a 7 druhů stínek o 10 863 jedincích. Byla zjištěna řada vzácných a ohrožených druhů, převážně ze skupiny pavouků a střevlíků. Z hlediska porovnání sukcesních řad lesa se nejvíce druhů vyskytovalo na pasekách a to především bez mechanické přípravy půdy. Nejméně druhů bylo nalezeno v mladších věkových třídách lesa, kdy druhová diverzita rostla směrem k pokročilé sukcesi starých porostů. Co se týče jedinců, nejvyšší abundance byla naopak zjištěna v mladých prosvětlených porostech, nejnižší ve středně starých porostech. Z porovnání výsledků vlivu managementu vyplývá nevhodnost frézování na pasekách pro všechny skupiny organismů. Naopak reakce na management starých porostů byla u různých skupin členovců odlišná, signifikantně reagovali především střevlíci a pavouci, kteří měli nejvyšší druhovou diverzitu v bezzásahových lesích. Z výsledků vyplývá význam diverzifikovaného pěstování lesa v podobě různých věkových skupin v rámci jednoho území, zároveň je nutné omezit velkoplošné frézování pasek a udržovat kontinuitu jak starých hospodářských, tak i bezzásahových chráněných porostů nížinných lesů.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
22.02.2019 08:06 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Zoologické dny Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-87189-25-2
Nakladatel:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originální název:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -