Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Hamřík
Identifikační číslo: 52770
Univerzitní e-mail: tomas.hamrik [at] mendelu.cz
 
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Ekologie lesa, 2. ročník

Kontakty
     
Závěrečná práce
     
Publikace     Stáže     Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAMŘÍK, T. -- KOŠULIČ, O. Vliv ochranářského managementu stepních biotopů přírodní památky Pláně na diverzitu pavouků (Araneae). In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 68. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Vliv ochranářského managementu stepních biotopů přírodní památky Pláně na diverzitu pavouků (Araneae)
Anglický název:
Autor:
Ing. Tomáš Hamřík
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
68
Do strany:
68
Počet stran: 1
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: V rámci výzkumu byl studován vliv ochranářského managementu na druhovou bohatost, abundanci, ochranářskou hodnotu a početnost vzácných a ohrožených druhů pavouků. Studie se uskutečnila v PP Pláně ležící nedaleko obce Kuřimská Nová Ves. Jedná se o bývalou pastvinu, na které od roku 2009 do roku 2016 neproběhl žádný management. Sběr pavouků byl proveden pomoci zemních pastí a smyku v rámci tří ploch. Na jednotlivých plochách byly vytvořeny výzkumné obdélníky (4 × 5 m), na kterých byly aplikovány následující zásahy: narušování drnu, seč, řízené vypalování a kontrola. Zásahy měly na každé ploše čtyři opakování. Výzkum proběhl od května do října 2017 a od dubna do září 2018. Celkově bylo odchyceno 154 druhů s 11 634 jedinci. V rámci výzkumu byla objevena hodnotná arachnofauna s 36 xerotermofilními druhy. Na základě materiálu ze zemních pastí bylo zjištěno, že vypalované plochy měly vyšší ochranářskou hodnotu než plochy kontrolní a s narušeným drnem. Stejný vliv managementu byl prokázán i na početnost pavouků z červeného seznamu. Seč, která je nejčastěji využívaným ochranářským managementem neměla na společenstvo epigeických pavouků signifikantní vliv. Výsledky získané smýkáním ukázaly, že vypalované plochy měly vyšší ochranářskou hodnotu než plochy sečené. Naopak druhová bohatost byla signifikantně nejvyšší na plochách neobhospodařovaných (kontrolních). Z výsledků je patrné, že ochranářsky významné druhy inklinují k narušovaným plochám s rozvolněnou vegetací a rannými stadii sukcese. Pro zachování životních podmínek celkové diverzity pavouků je důležité provádět management takovým způsobem, který bude usměrňovat sukcesi a zároveň podpoří pestrou mozaiku stanovišť na malé ploše. Vypalování jako méně praktikovaný způsob managementu může za výhodnějších ekonomických podmínek dosáhnout totožných ne-li lepších výsledků než hojně využívaná seč.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
22.02.2019 07:53 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Zoologické dny Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-87189-25-2
Nakladatel: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originální název: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -