Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Hamřík
Identifikačné číslo: 52770
Univerzitný e-mail: tomas.hamrik [at] mendelu.cz
 
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 1]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Ekologie lesa, 1. ročník

     
Záverečná práca     
Publikácie
     
Stáže     
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Druh výsledku
RokPodrobnosti
1.
Can an invasive species (Hymenoscyphus fraxineus) enhance spider and ground beetle diversity in commercial ash plantations? Not really!
Košulič, Ondřej -- Surovcová, Kamila -- Hamřík, Tomáš -- Rozsypálek, Jiří -- Michalko, Radek
Can an invasive species (Hymenoscyphus fraxineus) enhance spider and ground beetle diversity in commercial ash plantations? Not really!. In 49th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ 2019): book of abstracts. Berlín: Gesellschaft für Ökologie e.V., 2019, s. 337.
abstrakt článku v zborníku
2019
Podrobnosti
2.
Druhová diverzita a početnost vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském lese s různou věkovou strukturou a typem managementu
Staněk, Luboš -- Hamřík, Tomáš -- Procházka, J -- Michalko, Radek -- Surovcová, Kamila -- Košulič, Ondřej
Druhová diverzita a početnost vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském lese s různou věkovou strukturou a typem managementu. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 174--175. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
3.
Impact of invasive species (Hymenoscyphus fraxineus) on biodiversity in commercial ash plantations
Surovcová, Kamila -- Košulič, Ondřej -- Hamřík, Tomáš -- Rozsypálek, Jiří -- Michalko, Radek
Impact of invasive species (Hymenoscyphus fraxineus) on biodiversity in commercial ash plantations. In Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii: sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 95.
abstrakt článku v zborníku
2019
Podrobnosti
4.Impact of small-scale conservation managements on spider communities (Araneae) in xeric grasslands
Hamřík, Tomáš -- Košulič, Ondřej
Impact of small-scale conservation managements on spider communities (Araneae) in xeric grasslands. In 49th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ 2019): book of abstracts. Berlín: Gesellschaft für Ökologie e.V., 2019, s. 123.
abstrakt článku v zborníku
2019
Podrobnosti
5.
Importance of small-scale conservation management to spiders (Araneae) in xeric grasslands
Hamřík, Tomáš -- Košulič, Ondřej
Importance of small-scale conservation management to spiders (Araneae) in xeric grasslands. In Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii: sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 18.
abstrakt článku v zborníku
2019
Podrobnosti
6.
Spiders from steppe habitats of Pláně Nature Monument (Czech Republic) with suggestions for the local conservation management
Hamřík, Tomáš -- Košulič, Ondřej
Spiders from steppe habitats of Pláně Nature Monument (Czech Republic) with suggestions for the local conservation management. Arachnologische Mitteilungen. 2019. zv. 58, č. 1, s. 85--96. ISSN 1018-4171. URL: https://bioone.org/journals/arachnologische-mitteilungen/volume-58/issue-1/aramit5812/Spiders-from-steppe-habitats-of-Pl%c3%a1n%c4%9b-Nature-Monument-Czech-Republic/10.30963/aramit5812.full
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
7.
Struktura a distribuce společenstev pavouků (Araneae) v závislosti na ochranářském managementu přírodní památky Pláně
Hamřík, Tomáš
Struktura a distribuce společenstev pavouků (Araneae) v závislosti na ochranářském managementu přírodní památky Pláně. In Studentská konference MASTER: sborník abstraktů. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 6. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
8.
Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae)
Surovcová, Kamila -- Košulič, Ondřej -- Hamřík, Tomáš -- Rozsypálek, Jiří -- Kopr, D -- Michalko, Radek
Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae). In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 180. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku
2019
Podrobnosti
9.
Vliv ochranářského managementu stepních biotopů přírodní památky Pláně na diverzitu pavouků (Araneae)
Hamřík, Tomáš -- Košulič, Ondřej
Vliv ochranářského managementu stepních biotopů přírodní památky Pláně na diverzitu pavouků (Araneae). In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 68. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku
2019
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.