Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. et Mgr. Lenka Falková
Identifikační číslo: 52720
Univerzitní e-mail: lenka.falkova [at] mendelu.cz
 
 
P 41 03  Zootechnika D-ZOO
AF D-ZOO-MGZ komb [roč 3]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Molekulární biologie a genetika živočichů, 3. ročník
 
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     
Závěrečná práce
     
Publikace     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Hodnocení genetické variability v malých populacích prasat
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení genetické variability v malých populacích prasat
Abstrakt:
Disertační práce popisuje genetickou strukturu populací plemen přeštické černostrakaté (české autochtonní plemeno, genetický zdroj, malá uzavřená populace), zlotnické bílé a zlotnické strakaté (polská národní plemena, uzavřené populace) a několika malých populací konvenčních plemen. Genetická variabilita (v mikrosatelitních markerech) byla vysoká pro všechna vyšetřovaná plemena. Pro účely dohledatelnosti, testování původu a hodnocení variability populací byla efektivnost komerčního panelu 12 markerů testována na více než 500 jedincích a lze ho pro tyto účely doporučit. Populace přeštického plemene neprošla redukcí počtu ústící v genetický bottleneck efekt. Byla zaznamenána značná genetická variabilita přeštického černostrakatého plemene v 8 markerech spojených s důležitými užitkovými i zdravotními vlastnostmi. Alelové frekvence byly srovnatelné s komerčními plemeny. Šlechtěním v uzavřené populaci toto plemeno nepřichází o svou genetickou variabilitu. Testování variability dvou markerů s asociací ke kančímu pachu ukázalo příznivé výsledky ve prospěch přeštického černostrakatého. Veškeré tyto poznatky podtrhují nedozírný význam ochrany a zachování genetických zdrojů.
Klíčová slova:
variabilita, mikrosatelity, prase

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D..