Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

MgA. Petr Novague
Identifikačné číslo: 52706
Univerzitný e-mail: petr.novague [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - asistent - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Garant projektu MENDEL DESIGN LAB - Děkanát LDF (LDF)

     
Výučba     Záverečná práca
     
Publikácie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
DESIGN INOVACE
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.
Oponent 1:
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Oponent 3:
doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
DESIGN INOVACE
Abstrakt:
Řešitel se zabývá aktivně problematikou průmyslového designu již 21 let. Od roku 2008 má vlastní designérskou praxi, ve které realizoval množství zakázek a realizací pro významné výrobce. Zpětnou vazbu mu přináší úspěšnost produktů s jeho designem na komerčním trhu a úspěšnost při získávání mezinárodních ocenění v oblasti designu. Klíčovou motivací pro psaní této práce byla snaha postihnout vztah designu a inovace, v současné době často skloňovaných a nadužívaných pojmů, jejichž souvislost je pro úspěšnou aplikaci na finální produkt zásadní. Řešitel si vytyčil konkrétní cíle, jedním z nich byl cíl navržení vlastní METODIKY „designu inovace“ za předpokladu, že design není věcí náhody, ale výsledkem série úkonů a kroků, které lze shrnout a metodicky popsat. Řešitel se zabýval významem pojmů produkt, inovace, design. Poté definoval hypotézy: H1 – Lze navrhnout metodiku designu inovace, která vede ke zlepšení vizuality. H2 – Navrženou metodiku designu inovace lze aplikovat na nábytek z hliníku. H3 – Navrženou metodiku designu inovace lze aplikovat i na ostatní výrobky. Díky předpokladu, že se designérský proces neřídí pouze kreativitou a není náhodný, ale je řiditelný a měřitelný, musí být logicky možné opakovaně metodicky postupovat. Designérský proces má tři pilíře, ze kterých vychází: věcný, časový, rozpočtový. Každý tento proces je rizikem pro všechny zúčastněné, zadavatel se vystavuje riziku zmaření své investice, ohrožení firmy – obchodně i reputačně, designer se vystavuje stejným rizikům jen v nižších absolutních částkách a konsekvencích. Proto je třeba všechny tyto tři pilíře hlídat, tím je designérský proces kontrolován a řízen. Autor práce navrhl METODIKU, její strukturu, a v samotné práci je dále uváděna pod pojmem „METODIKA“. Tuto METODIKU následně aplikoval na produkt „hliníková židle EDGE“ a během několika let také na další výrobky, které jsou v práci označeny jako případové studie. Výsledky těchto aplikací METODIKY pak podrobil mezinárodnímu srovnání v designérských soutěžích, kde došlo k ověření, zda výrobky navržené podle této metodiky uspějí. Byly potvrzeny všechny tři hypotézy, aplikací METODIKY designu inovace bylo prokazatelně dosaženo zlepšení vizuality vybraných produktů uvedených v případových studiích. Byl potvrzen pozitivní přínos METODIKY pro tvorbu nových produktů. Při neustálém vývoji technologií, především rozvoji CAD softwarů, které usnadňují práci designera, dochází ke zmenšování rozdílu mezi jednotlivými designy produktů. Přichází nová doba, která akcentuje důraz na značky –brandy. Ty se stávají nosičem designu, stylu, komunikace. Jednotlivé výrobky jsou inovovány stále v kratším časovém intervalu a stále silněji jsou také akcentována témata ekologie a udržitelnosti. Všechny tyto aspekty zvyšují potřebu metodického postupu při designu inovace.
Kľúčové slová:
metodika, mezinárodní ocenění, design, inovace, produkt, židle

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok oponenta M. Zralý

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D..