Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

MgA. Petr Novague
Identifikační číslo: 52706
Univerzitní e-mail: petr.novague [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - asistent - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Garant projektu MENDEL DESIGN LAB - Děkanát LDF (LDF)

     
Výuka
     
Závěrečná práce     Publikace
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
DESIGN INOVACE
Autor: MgA. Petr Novague
Pracoviště: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Oponent 3:
doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:DESIGN INOVACE
Abstrakt:Řešitel se zabývá aktivně problematikou průmyslového designu již 21 let. Od roku 2008 má vlastní designérskou praxi, ve které realizoval množství zakázek a realizací pro významné výrobce. Zpětnou vazbu mu přináší úspěšnost produktů s jeho designem na komerčním trhu a úspěšnost při získávání mezinárodních ocenění v oblasti designu. Klíčovou motivací pro psaní této práce byla snaha postihnout vztah designu a inovace, v současné době často skloňovaných a nadužívaných pojmů, jejichž souvislost je pro úspěšnou aplikaci na finální produkt zásadní. Řešitel si vytyčil konkrétní cíle, jedním z nich byl cíl navržení vlastní METODIKY „designu inovace“ za předpokladu, že design není věcí náhody, ale výsledkem série úkonů a kroků, které lze shrnout a metodicky popsat. Řešitel se zabýval významem pojmů produkt, inovace, design. Poté definoval hypotézy: H1 – Lze navrhnout metodiku designu inovace, která vede ke zlepšení vizuality. H2 – Navrženou metodiku designu inovace lze aplikovat na nábytek z hliníku. H3 – Navrženou metodiku designu inovace lze aplikovat i na ostatní výrobky. Díky předpokladu, že se designérský proces neřídí pouze kreativitou a není náhodný, ale je řiditelný a měřitelný, musí být logicky možné opakovaně metodicky postupovat. Designérský proces má tři pilíře, ze kterých vychází: věcný, časový, rozpočtový. Každý tento proces je rizikem pro všechny zúčastněné, zadavatel se vystavuje riziku zmaření své investice, ohrožení firmy – obchodně i reputačně, designer se vystavuje stejným rizikům jen v nižších absolutních částkách a konsekvencích. Proto je třeba všechny tyto tři pilíře hlídat, tím je designérský proces kontrolován a řízen. Autor práce navrhl METODIKU, její strukturu, a v samotné práci je dále uváděna pod pojmem „METODIKA“. Tuto METODIKU následně aplikoval na produkt „hliníková židle EDGE“ a během několika let také na další výrobky, které jsou v práci označeny jako případové studie. Výsledky těchto aplikací METODIKY pak podrobil mezinárodnímu srovnání v designérských soutěžích, kde došlo k ověření, zda výrobky navržené podle této metodiky uspějí. Byly potvrzeny všechny tři hypotézy, aplikací METODIKY designu inovace bylo prokazatelně dosaženo zlepšení vizuality vybraných produktů uvedených v případových studiích. Byl potvrzen pozitivní přínos METODIKY pro tvorbu nových produktů. Při neustálém vývoji technologií, především rozvoji CAD softwarů, které usnadňují práci designera, dochází ke zmenšování rozdílu mezi jednotlivými designy produktů. Přichází nová doba, která akcentuje důraz na značky –brandy. Ty se stávají nosičem designu, stylu, komunikace. Jednotlivé výrobky jsou inovovány stále v kratším časovém intervalu a stále silněji jsou také akcentována témata ekologie a udržitelnosti. Všechny tyto aspekty zvyšují potřebu metodického postupu při designu inovace.
Klíčová slova:metodika, mezinárodní ocenění, design, inovace, produkt, židle

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek oponenta Z. Horák

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D..