Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Identifikační číslo: 52232
Univerzitní e-mail: lucie.formanova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)

     
     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Představy žáků středních škol o budoucnosti
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Představy žáků středních škol o budoucnosti
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou perspektivní orientace neboli představami žáků ekonomicky zaměřené střední školy o jejich budoucnosti. Práce je rozčleněna do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zacílena na deskripci poznatků týkajících se perspektivní orientace adolescentů. K jejímu zpracování byly zejména využity následující metody: studium odborných českých a cizojazyčných literárních pramenů, analýza, komparace a syntéza. V rámci praktické části je realizováno průzkumné šetření, jehož cílem bylo zmapovat představy žáků ekonomicky zaměřené střední školy o jejich budoucnosti, a to ve 4 hlavních oblastech - obecné představy o budoucnosti, osobní život, vzdělávání a oblast profesní. Průzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníkové metody, získaná data jsou zpracována s využitím popisné statistiky a následně interpretována s doporučujícím odkazem pro pedagogickou praxi.
Klíčová slova:
perspektivní orientace, budoucnost, adolescent, životní plán, dotazník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D..