Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 52232
Univerzitný e-mail: lucie.formanova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Aplikácia zobrazuje správu z pobytu.

Záverečná správa zo študijného pobytu

Meno študenta:Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
 
Domáca univerzita
Fakulta:Provozně ekonomická fakulta
Koordinátor:neuvedený
Ďalšia kontaktná osoba:
 
Hostiteľská inštitúcia
Názov inštitúcie:Inland Norway University of Applied Sciences
Štát:Nórske kráľovstvo
Fakulta:
Koordinátor:
Adresa:Laererskolealleen 1, 2418 Elverum, Norway
E-mail:gunnar.klinge@inn.no
Telefón:+47 61 28 80 21
Fax:
 
Pobyt od 19. 01. 2017 do 31. 08. 2017.
Doba pobytu je 7,5 mesiace.


Hodnotenie študijného pobytu


1. Příprava před odjezdem

Doporučený způsob dopravy:lietadlo
Cena dopravy:cca 2500 Kč (jednosměrná letenka)
Požadovaný druh pojištění:pojištění Mendelu (cestovní)
Cena pojištění:2 990
Zkušenosti s pojistnou událostí:
Uznává přijímající instituce české zdravotní pojištění:áno
Jiné požadavky přijímající univerzity:
Důvody zájmu o zahraniční studijní pobyt:
Kde jste získal informace o zahraničním studijním programu:web Mendelu
Absolvoval jste jazykovou přípravu před odjezdem:nie
Jak dlouho trvala jazyková příprava (v měsících):0
Kdo pořádal jazykovou přípravu:
Jaká byla úroveň jazykové přípravy:

2. Přijetí

Studijní dokumenty požadované či vystavované při přijetí (kromě Application Form, Learning Agreement a Transcript of Record):Pojištění, bankovní účet u KB
Administrativní dokumenty požadované či vystavované při přijetí (kromě Application Form, Learning Agreement a Transcript of Record):Pojištění, bankovní účet u KB
Jaké poplatky byly hrazeny na univerzitě:žádné

3. Ubytování, stravování, místní doprava

Je ubytování pro přijíždějící studenty zajišťováno automaticky:nie
Poskytuje univerzita ubytování na studentských kolejích:áno
Uveďte druh, kvalitu, způsob zajištění:vlastní ubytování, kvalita odpovídající norským standardům, vlastní iniciativa při zařizování (fcb skupina)
Jiný typ ubytování:private appartment
Vybavení bytu, kolejí (vč. informace o dostupnosti Internetu):Internet v ceně ubytování, plně vybavený byt, a to včetně kuchyně.
Uveďte jiné poznámky k ubytování (možnost vaření, lednice aj.):
Poskytuje univerzita stravování v menze:áno
Jiný typ stravování:vlastní stravování
Uveďte jiné poznámky ke stravování (ceny základních potravin aj.):ceny jídla cca trojnásobné těm českým, oběd v menze pro studenta cca 50 NOK
Typ místní dopravy:pešia doprava
Typ jízdného a jeho výše:

4. Studium

Jazyk výuky na přijímající vysoké škole:Angličtina
Způsob a systém výuky na přijímající VŠ:Výuka se na rozdíl od podmínek v ČR nedělí na přednášky a cvičení (vše dohromady). Vyučující poskytují dostatečné množství studijních materiálů prostřednictvím školního informačního systému Fronter.
Systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek):Ústní či písemné (anonymní) zkoušení, které trvá 4 nebo 6 hodin (dle náročnosti předmětu).
Byli jste začleněni do běžné výuky spolu s domácími studenty:áno
Pracovali jste samostatně (Ph.D. studenti, příprava DP, projekty):áno
Používá hostitelská univerzita ECTS:áno
Studovali jste v rámci speciálních programů pro zahraniční studenty:áno
Uveďte stručně informace o organizaci studia na zahraniční univerzitě:Výuka každý týden, přednášky s následnou praktickou aplikací.
Počet dosažených zkoušek:1
Počet dosažených zápočtů:1
Jiné dosažené výstupy:práce na dizertační práci
Stručně zhodnoťte úroveň výuky:
Stručně zhodnoťte Vaši jazykovou připravenost pro výuku:
Co pro Vás bylo při studiu nejobtížnější:

5. Uznání zahraničního studia domácí univerzitou

Bylo Vám studium v zahraničí na domácí univerzitě uznáno:áno
Podmínky uznání:Práce na dizertační práci.
Jakým problémům jste musel čelit:

6. Finance

Orientační cena za ubytování (za den) v místní měně:130
Orientační cena za stravování (za den) v místní měně:100
Orientační cena za dopravu v Kč:
Další náklady (např. členství ve studentských organizacích, studijní texty aj.) v Kč:
Popište nebo rozveďte tyto další náklady:
Celkové náklady na celý studijní pobyt v Kč:100 000
Kolik procent pokrývá studentský grant na zahraniční pobyt:65
Co považujete v dané zemi za finančně neúnosné:
Na čem se dá naopak ušetřit:
V kolika splátkách byla finanční odměna předána:2
Jakým způsobem byla finanční odměna předána:
Jaké další zdroje financování studijního pobytu jste použil:vlastní zdroje

7. Volný čas

Jakým způsobem jste trávil volný čas:sport a další aktivity pořádané studentskou unií
Byl organizován program pro zahraniční studenty na přijímající VŠ:áno
Forma takového programu:
V jakých studentských organizacích jste působil:
Míra Vaší integrace mezi domácí studenty (1 žádná, 5 velká):4
Služby pro studenty:sportovní a kulturní akce
Možnost sportovního vyžití:áno
Rozveďte tyto možnosti:Fitnes centrum, spinning, florbal, volejbal, ....
Byl Vám umožněn přístup do knihoven:áno
Byl Vám umožněn přístup na Internet:áno
Jakým způsobem (ve škole, v místě ubytování, WiFi apod.):Eduroam ve škole, wifi ubytování
Možnosti práce v průběhu studia:Ano

8. Rady a tipy pro ostatní studenty

S jakými problémy jste se setkal během zahraničního studia:
S jakými problémy jste se setkal při přípravě cesty:
S jakými pozitivními zkušenostmi jste se setkal při přípravě cesty:
S jakými pozitivními zkušenostmi jste se setkal během zahraničního studia:

9. Ochota spolupracovat

Jste ochoten spolupracovat se zahraniční kanceláří rektorátu při příjezdu zahraničního studenta:áno
Jakým způsobem (např. vyzvednout studena na nádraží, ukázat mu koleje a město, podílet se na organizování večírků a exkurzí pro zahraniční studenty apod.):

10. Celkové hodnocení pobytu

Jak celkově hodnotíte studijní pobyt (1 hodně špatné, 5 vynikající):5
Slovní hodnocení studijního pobytu (rozveďte):Studijní pobyt v Reně můžu všem jen doporučit. Malé studentské městečko, ve kterém máte k dispozici vše, co potřebujete. Celý pobyt hodnotím velice kladně, obrovská životní zkušenost, noví přátelé či zlepšení angličtiny.
Návrhy na zlepšení systému zahraničního programu:žádné