Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marie Matoušková
Identifikační číslo: 51765
 
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Fytologie lesa, 3. ročník

     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Arboristická problematika boje s desertifikací na příkladu Velké zelené zdi v Číně
Autor:
Ing. Marie Matoušková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Arboristická problematika boje s desertifikací na příkladu Velké zelené zdi v Číně
Abstrakt:
Severní Čína podléhá silné desertifikaci, kterou způsobuje rozšiřování pouště Gobi do Číny jižním směrem. Existuje řada způsobů, jakými lze v dnešní době desertifikaci, jako jeden z globálních problémů, minimalizovat. Jedním z opravdu rozsáhlých a dlouhodobých projektů na zastavení postupu pouště je čínská Velká zelená zeď, vysazovaný pás stromů ke zlepšení ekologických vlastností a životních podmínek obyvatel na území celé severní Číny, potažmo celého světa. Inventarizace a terénní šetření byla provedena na šesti zájmových plochách v extravilánu ke zjištění předběžných výsledků tohoto projektu a navržena možná zlepšení boje s desertifikací i v rámci projektu, ale také v industriálních městech.
Klíčová slova:
arboristika, desertifikace, Velká zelená zeď, Čína

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

přílohyposudek vedoucího
Přílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D..