Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marie Matoušková
Identifikační číslo: 51765
Univerzitní e-mail: marie.matouskova [at] mendelu.cz
 
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Fytologie lesa, 3. ročník

     Závěrečná práce     Publikace
     
Stáže     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MATOUŠKOVÁ, M. -- MARTINÍK, A. -- SENDECKÝ, M. -- URBAN, J. Vliv úpravy struktury přípravného porostu na vodní režim a růst vysázené jedle bělokoré v srážkově chudém období. In Proceedings of Central European Silviculture . 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 147--154. ISBN 978-80-7509-669-2.

Originální název:
Vliv úpravy struktury přípravného porostu na vodní režim a růst vysázené jedle bělokoré v srážkově chudém období
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Proceedings of Central European Silviculture
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
147
Do strany:
154
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Jedle bělokorá byla až do 19. století jednou z nejdůležitějších dřevin rozšířených v českých lesích. Její zastoupení pokleslo až na 1 %, ale lesníci se jej snaží zvýšit. Jedle je známá jako v mládí stínomilná, což znesnadňuje její užití při zalesňování na velkých holinách po disturbancích. Proto se nabízí použití přípravných porostů a následná nebo souběžná umělá obnova jedle bělokoré. Tato studie se zabývá rozdíly v biometrii, fyziologických parametrech a mortalitě u jedlí vysazených v (i) kotlíku (20x20 m), (ii) zásahu (probírce) a v (iii) kontrole (plně zapojeném) přípravném porostu dvacetiletých bříz o horní výšce 15 m. Experiment proběhl na živném stanovišti, ale v období srážkově chudé vegetační sezóny roku 2018 s cílem zachytit vliv přípravného porostu na vodní režim jedlových sazenic. Přípravné dřeviny ovlivnily úhrn srážek intercepcí i půdní vlhkost transpirací. Proto byly nejvíce stresované suchem jedle v kontrole (vodní potenciál jehlic před východem slunce -3,5 MPa) a v zásahu (-3,2 MPa) a nejméně v kotlíku (-0,8 MPa). Zatímco na hydricky normálních a vodou ovlivněných stanovištích přípravné dřeviny pomáhají k obnově lesa, na vysychavých stanovištích je při jejich použití na místě určitá obezřetnost. Na základě výsledků této studie je na vysychavých stanovištích vhodné použití maloplošných kotlíků umístěných v porostu přípravných dřevin.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.09.2019 09:47 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Proceedings of Central European Silviculture . 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-669-2.

Originální název:
Proceedings of Central European Silviculture
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-669-2
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Pěstování lesů ve střední Evropě
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.09.2019 08:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Pěstování lesů ve střední Evropě. 2019, Brno.

Originální název:
Pěstování lesů ve střední Evropě
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 09.09.2019 08:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -