Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petra Čačková, Ph.D.
Identification number: 5158
University e-mail: petra.cackova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Informatics (FBE)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Automated documents quality recognition
Written by (author): Ing. Petra Čačková, Ph.D.
Department: Department of Informatics (FBE)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Opponent 1:prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Opponent 2:doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Automatizované hodnocení kvality dokumentů
Summary:Disertační práce se zabývá možnostmi automatizovaného hodnocení kvality dokumentů, přičemž kvalitou je míněna formální kvalita, zejména typografické hledisko zpracování dokumentu. Dokumenty jsou určitou vizitkou a reprezentují, přesto mnohdy neprocházejí žádnou kontrolou. Automatizovaná kontrola je tedy na místě. V mnoha oblastech je věnována pozornost kvalitě. Kvalita dokumentů, zejména formální, však stojí mimo oblast hlavního zájmu. Literatura se v této souvislosti zabývá převážně estetickou stránkou dokumentů a okrajově typografií. Výzkumy však prokázaly, že kvalitní dokument pozitivně ovlivňuje čtenáře a že má smysl se touto oblastí zabývat. Současným trendem je analýza dokumentu pro různé účely, řeší se vyhledávání objektů na stránce i jejich klasifikace. V souvislosti s tím byla vyvinuta řada zcela rozdílných metod pracujících na různých úrovních dokumentu. Mezi nimi mají zvláštní postavení metody z oblasti umělé inteligence, jež lze využít především pro klasifikaci. Vybrané metody by měly poskytovat dostatek relevantních dat pro hodnocení. Existujících metod lze využít pro další práci. Proto byl navržen způsob, jak dostupné metody posoudit z hlediska jejich vhodnosti pro automatizované hodnocení kvality dokumentů. Podstatnou částí práce je návrh matematického modelu, který popisuje zkoumaný dokument soustavou parametrů. Parametry jsou vybrány tak, aby vyjadřovaly relevantní charakteristiky dokumentu na různých úrovních, od jednotlivých prvků přes stránku až po dokument jako celek. Soustava parametrů a jejich hodnot tvoří formální obraz dokumentu, který je jedním ze vstupů pro hodnocení kvality. Druhým vstupem jsou pravidla pro hodnocení kvality dokumentů, přičemž se vychází především z osvědčených typografických pravidel. Zásadním přínosem pro automatizované hodnocení je převod pravidel do formalizované podoby. Pro hodnocení jsou vybrána ta pravidla, jejichž dodržení má pozitivní vliv na kvalitu dokumentů. Pravidla jsou formalizována a zapsána matematickým aparátem. Formalizovaná pravidla a model dokumentu jsou vstupem pro samotné hodnocení kvality. Zde je navrženo formalizované hodnocení zjištěných parametrů podle vybraných pravidel tak, aby výstupem byly informace o kvalitě dokumentu. Pro tyto účely je velmi vhodný expertní systém, který kromě vlastního hodnocení může poskytnout i vysvětlení a rady. Celý postup je demonstrován na vzorovém dokumentu a je popsán způsob hodnocení tohoto dokumentu. Práce se věnuje oblasti, která je dosud poměrně ojedinělá, a spojuje různé obory, od typografie přes analýzu dokumentů až k umělé inteligenci. Práce je zaměřena na analýzu a návrh způsobu automatizovaného hodnocení kvality dokumentů s výhledem dalšího rozvoje do budoucna.
Key words:kvalita, typografie, model dokumentu, automatizace, analýza, pravidla, metody, dokument

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review J. HřebíčekOpponent's review F. KolibaOpponent's review L. Nagyová

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Jiří Rybička.