Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petra Čačková, Ph.D.
Identification number: 5158
University e-mail: petra.cackova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Informatics (FBE)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Approaches to table processing in DTP systems
Written by (author): Ing. Petra Čačková, Ph.D.
Department: Department of Informatics (FBE)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Opponent:Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Přístupy ve zpracování tabulek v systémech DTP
Summary:Tato diplomová práce se zabývá zpracováním tabulek v současných systémech DTP. Tabulky jsou významnou součástí dokumentů, avšak jejich podpora je nedostatečná a typografická pravidla jsou opomíjena. Cílem práce je návrh systému, který by respektoval typografická pravidla a byl uživatelsky přívětivý. Práce proto analyzuje současnou situaci a zabývá se návrhem nového způsobu zpracování tabulek včetně návrhu implementace v systému LaTeX.
Key words:zpracování textu, tabulky, DTP systémy, LaTeX

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Jiří Rybička.