Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petra Čačková, Ph.D.
Identifikační číslo: 5158
Univerzitní e-mail: petra.cackova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. Vliv stanovených návazností mezi vysokoškolskými předměty na kvalitu výuky. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2018. sv. 8, č. 2, s. 35--48. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1802/lll1802_web_studie2.pdf

Originální název: Vliv stanovených návazností mezi vysokoškolskými předměty na kvalitu výuky
Anglický název:
Autor: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Ing. Petra Čačková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Lifelong learning = celoživotní vzdělávání
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 8
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2018
Od strany: 35
Do strany: 48
Počet stran: 14
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Při určování studijního plánu je jedním z nástrojů, jak určovat doporučené pořadí studovaných předmětů, stanovení prerekvizit, tedy povinností, které musí být před zahájením studia daného předmětu splněny. Doporučeným pořadím jsou sledovány logické návaznosti mezi předměty nebo jejich logickými celky, základním cílem je tedy poskytnout studentům ucelený systém podle Komenského zásady soustavnosti. Deklarovaná návaznost může na druhé straně tvořit organizační komplikace při průchodu studiem, neboť nesplnění jednoho předmětu může mít za následek celý řetězec vynucených odchylek od doporučeného studijního plánu, a tím v konečném důsledku prodlužování doby studia. Empirická studie se zabývá kvantitativním vyhodnocením vlivu úrovně počátečních znalostí daných předchozím studiem na celkový výsledek v určitém navazujícím předmětu. Při tomto vyhodnocení byla získána data, která mohou poněkud změnit pohled na stanovování prerekvizit vysokoškolských předmětů.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1802/lll1802_web_studie2.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 06.11.2018 12:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. Brno: ISSN 1804-526X.

Originální název: Lifelong learning = celoživotní vzdělávání
Druh publikace: Periodikum (tištěný text)
ISSN: 1804-526X
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Brno
URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: celoživotní vzdělávání, vzdělávání, učení
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
12011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
12011Informační centrum-studovna
12011Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-studovna944/3IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna: 14.09.2017 13:09 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -