Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Šárka Moravcová
Identification number: 5148
 
Vedoucí oddělení dalšího odborného vzdělávání - Department of Continuing Education (ILE)
Head of department - Department of Continuing Education (ILE)

     
Final thesis     Projects
     
Publications
     
     
Conferences
     

The following list contains all information available to the publication.

MÁCHAL, P. -- ŠTRACHOTOVÁ, Š. Význam interního vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008. Brno: MSD, spol.sr.o., 2008, p. 488--494. ISBN 978-80-7392-022-7.

Original name:
Význam interního vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy
English name: Significance of internal education for enhancement of competitiveness of a company
Written by (author):
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Ing. Šárka Moravcová
Department:
Institute of Lifelong Learning
Kind of publication: article in proceedings
Collection:
Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page: 488
Up to page:
494
Number of pages: 7
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně naplňuje poslání vysoké školy univerzitního charakteru jako centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti pro vědecký, sociální a hospodářský rozvoj společnosti. Cílem příspěvku je objasnit podstatu a význam interního vzdělávání, které je významným faktorem konkurenceschopnosti a růstu každé organizace.
Description in English:
Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno fulfils the objective of university as a centre of the process of education, independent knowledge, as well as creative activities of scientific, social and economic development of society. The aim of this contribution is to clarify the nature and importance of internal education that is a significant factor of competitiveness and growth of each organization.
Description in Czech:
Key words:
czech: konkurenceschopnost, vzdělání, cílová skupina, zaměstnanec
english: education, competitiveness, target group, staff
Field of result:
JU
Year of submission:
2008
Year of transmission:
2011
RIV identification number: RIV/62156489:43670/08:00120968
Used in projects:
Non-project research (use: RIV)
 
Entry made by:
Last change:
03/30/2011 09:42 (Ing. Kateřina Halíčková)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008. Brno: MSD, spol.sr.o., 2008. ISBN 978-80-7392-022-7.

Original name:
Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008
English name:
Proceedings of international scientific conference Firm and competitive environment 2008
Editor:
Department: Institute of Lifelong Learning
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7392-022-7
Publisher:
MSD, spol.sr.o.
Place of publishing: Brno
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
Year of publication:
2008
Issue number:
Number of pages:
Entry:
Firma a konkurenční prostředí
Original language: Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Field of result:
JU
 
Entry made by:
Last change:
03/20/2008 11:16 (Bc. Iva Urbánková)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
123
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Firma a konkurenční prostředí. 13. 3. 2008 - 14. 3. 2008, MZLU v Brně (CZ).

Original name:
Firma a konkurenční prostředí
English name:
Promoter:
Department: Institute of Lifelong Learning
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
MZLU v Brně
Organizer:
Country:
Czech Republic
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
13. 3. 2008
End of study:
14. 3. 2008
Held in year :
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Field of result:
JU
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
03/20/2008 11:15 (Bc. Iva Urbánková)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -