Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Veronika Králíková
Identifikační číslo: 50123
Univerzitní e-mail: xkralik1 [at] node.mendelu.cz
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, studium přerušeno

     
     
Závěrečná práce
     Projekty     
Publikace     
     
Orgány          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Analýza trhu s podvodnými seminárními a závěrečnými pracemi v ČR
Autor: Ing. Veronika Králíková
Pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Analýza trhu s podvodnými seminárními a závěrečnými pracemi v ČR
Abstrakt:Králíková, V. Analýza trhu s podvodnými seminárními a závěrečnými pracemi v ČR. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017 Tato diplomová práce analyzuje český trh s podvodnými seminárními a závěrečnými pracemi. Vytváří obraz o subjektech, nabídce, poptávce a celkovém fungování trhu. V literární rešerši je rozebráno dané podvodné jednání, riziko, jež studenti podstupují a právní aspekty. Praktická část je založena na analýze společností, které vypracovávají práce na objednávku, dotazníkovém šetření k získání primárních dat a hloubkových rozhovorech.
Klíčová slova:
ghostwriting, seminární práce, závěrečná práce, analýza trhu, podvodné jednání

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D..