Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty
     
Výučba     Publikácie     
     
Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FRANC, A. Labor Migration and Unemployment Rate in the Czech Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, s. 1174--1178. ISBN 978-80-87952-07-8. URL: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2014.pdf

Originálny názov:
Labor Migration and Unemployment Rate in the Czech Republic
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav ekonomie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
1174
Do strany:
1178
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This article tries to explore the effects of influx of foreign workers on the unemployment rate in the Czech Republic. In the empirical analysis the method of spatial correlations is used.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2014
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2014.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.11.2016 13:05 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
12
3
45
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. 4023 s. V. ISBN 978-80-87952-07-8.

Originálny názov:
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.
Český názov:
Editor:
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-87952-07-8
Vydavateľ:
MAGNANIMITAS
Miesto vydania: Hradec Králové
Forma vydania: elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
V
Rok vydania:
2014
Číslo vydania:
5
Počet strán:
4023
Akcia:
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014.
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12345
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
12
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014, Hradec Králové (CZ).

Originálny názov: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014.
Český názov:
Organizátor:
Pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Hradec Králové
Usporiadateľ:
MAGNANIMITAS
Štát: Česká republika
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie: vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2014
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.01.2015 11:48 (Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
12
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -