Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vliv politického režimu na zpoždění v hospodářské politice
Autor: Bc. Adam Filla
Pracovisko: Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Oponent:Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv politického režimu na zpoždění v hospodářské politice
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá vlivem politického režimu na zpoždění v hospodářské politice. Na začátku práce je definováno časové zpoždění, příčiny a důsledky jeho vzniku. Dále se práce zaměřuje na formy vládnutí a popisuje jejich charakteristické znaky. V další části je využito případových studií, které se věnují politickému režimu jednotlivých zemí a velikosti rozhodovacího zpoždění fiskální a monetární politiky. Vybrané země jsou následně porovnány na základě výstupů z případových studií. Vliv politického režimu na zpoždění v hospodářské politice je popsán v závěrečné kapitole této práce, která zároveň obsahuje doporučení pro další výzkum.
Kľúčové slová:implementační zpoždění, fisklání politika, monetární politika, politický režim, hospodářská politika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Aleš Franc, Ph.D..