Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv ľudského kapitálu na príjmovú nerovnosť v krajinách EU
Autor: Ing. Matúš Martiček
Pracovisko: Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Vplyv ľudského kapitálu na príjmovú nerovnosť v krajinách EU
Abstrakt:Autor práce prostredníctvom regresnej analýzy panelových dát skúmal vplyv vysvetľujúcich premenných súvisiacich s hodnotou ľudského kapitálu na úroveň distribúcie príjmu v krajinách Európy delených na vyspelé a tranzitívne ekonomiky. Model obohatil o ďalšie premenné, ktoré na základe literárneho prehľadu taktiež ovplyvňujú úroveň príjmovej nerovnosti a pomohli k hlbšiemu pochopeniu danej problematiky. Na základe výsledkov modelov a koeficientov jednotlivých vysvetľujúcích premenných porovnal jednotlivé skupiny krajín. Identifikoval rozdiely a poukázal na možné príčiny daného smeru pôsobenia pre obe typy ekonomík. Zistil, že jednotlivé ekonomiky sa medzi sebou líšia v pôsobení terciárneho vzdelania, urbanizácie a starnutia populácie na úroveň príjmovej nerovnosti. Vyvodil vhodné ekonomicko-hospodárske odporúčania.
Kľúčové slová:ľudský kapitál, príjmová nerovnosť, vzdelanie, vyspelé ekonomiky, tranzitívne ekonomiky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Aleš Franc, Ph.D..