Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Velikost stínové ekonomiky v České republice
Autor: Bc. Vít Zavřel
Pracovisko: Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Oponent:Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Velikost stínové ekonomiky v České republice
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je přiblížení problematiky stínové ekonomiky a metod jejího odhadu. V první části je vymezena definice stínové ekonomiky, její prvky, příčiny vzniku a důsledky existence. Dále jsem si vybral tři metody odhadů od různých autorů, popsal jejich postup výpočtu a srovnal výsledky jejich odhadů. V druhé části jsem provedl vlastní odhad stínové ekonomiky pomocí metody podí-lu oběživa a metody MIMIC. Následně jsem srovnal výsledky těchto metod mezi sebou a dále jsem srovnal výsledky vlastního odhadu s odhady jiných autorů.
Kľúčové slová:Metoda podílu oběživa, Stínová ekonomika, Metoda MIMIC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Aleš Franc, Ph.D..