Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Předpoklady úspěšné fiskální konsolidace
Autor: Ing. Tomáš Novotný
Pracovisko: Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Breinek, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Předpoklady úspěšné fiskální konsolidace
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá otázkou růstu rozpočtových deficitů a veřejného za-dlužení. V souvislosti s touto problematikou se práce zaměřuje na fiskální konsoli-daci ve vyspělých zemích. Hlavním cílem práce je identifikovat podmínky, které musí být splněny, aby byl proces fiskální konsolidace úspěšný. První část práce popisuje koncept fiskální konsolidace, stanovuje determinanty úspěchu konsolida-ce a ukazatele měřitelnosti jejího úspěchu. V další části práce je uskutečněna ana-lýza vybraných period fiskálních konsolidací a vyhodnocení jejich úspěšnosti. Na základě analýzy je provedena jejich komparace a identifikace předpokladů úspěšné fiskální konsolidace.
Kľúčové slová:Fiskální konsolidace, Veřejné zadlužení, Rozpočtový deficit, Determinanty úspěšné fiskální konsolidace, Analýza, Identifikace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Aleš Franc, Ph.D..