Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rola centrálnych bank v rôznych interpretáciách Veľkej depresie
Autor: Bc. Matej Makita
Pracovisko: Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Oponent:prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Rola centrálnych bank v rôznych interpretáciách Veľkej depresie
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá postavením centrálnej banky USA v rôznych interpretáciách Veľkej depresie. Prvá časť sa zaoberá vypuknutím a dopadmi krízy na ekonomiku Spojených štátov amerických a vysvetlením príčiny vzniku krízy z pohľadu J. M. Keynesa a predstaviteľov monetarizmu. Následne je identifikovaná pozícia federálneho rezervného systému v oboch teoretických vysvetleniach spolu s porovnaním obidvoch interpretácií. V ďalšej časti je uvedená politika federálneho rezervného systému a diskusia o význame centrálnej banky počas finančnej krízy z roku 2008. Hlavným cieľom tejto práce je identifikovať rolu centrálnej banky vo vysvetleniach Veľkej depresie z pohľadu J. M . Keynesa a predstaviteľov monetarizmu.
Kľúčové slová:John Maynard Keynes , centrálna banka, Federálny rezervný systém, Veľká depresia, Milton Friedman

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Aleš Franc, Ph.D..